Nasza społeczność

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie

DODANO

Nasza społeczność

Kary za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs wiedzy prawnej – ogłoszenie wyników

DODANO

Nasza społeczność

Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

DODANO

Nasza społeczność

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej.

DODANO

Nasza społeczność

POWIATOWO-GMINNE OBCHODY SWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2022.

DODANO

Nasza społeczność

„Bezpieczna Kultura dla Młodych”

DODANO

Nasza społeczność

Srebrna Szkoła dla LO i Brązowa dla ZST w Strzyżowie

DODANO

Nasza społeczność

Wykład dla słuchaczy Strzyżowskiego Uniwersytetu III Wieku

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Strzyżowskiego

DODANO

Nasza społeczność

Dotacje z programów „Aktywna tablica” i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

DODANO

Nasza społeczność

Nagrody dla nauczycieli

DODANO

Nasza społeczność

Poradnie „DOBRY CZAS”

DODANO

Nasza społeczność

Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

DODANO

Nasza społeczność

Szczepionkobus w Niebylcu

DODANO

Nasza społeczność

Nieodpłatna pomoc prawna

DODANO

Nasza społeczność

Bezpłatna pomoc psychologiczno-prawna dla osób niepełnosprawnych

DODANO

Powrót