Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

wydrukuj

INFORMACJA DLA STRON DOTYCZĄCA SPOSOBU, MIEJSCA ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej do celów budowlanych.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek - (podanie strony do urzędu),

b) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (kopia),

c) projekt zagospodarowania działki (kopia),

d) wypis i wyrys z ewidencji gruntów (kopie),

e) w przypadku wyłączania z produkcji rolniczej gruntów klas I – III – tzw. Szkic wyłączenia użytku „B” w 2-ch egzemplarzach.

II. Zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków o posiadaniu budynku – (do celów meldunkowych, kredytowych, hipotecznych itp.)

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, na terenie której gminy położona jest nieruchomość.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu),

b) kopia z mapy zasadniczej z naniesionym budynkiem, zakupiona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie.

 III. Zwroty działek tzw. siedliskowych i dożywotniego użytkowania.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu) – byłego właściciela lub jego spadkobiercy /ców/,

b) decyzja z lat wcześniejszych /70 – tych/, dotycząca przejęcia gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za emeryturę,

c) w przypadku ubiegania się o zwrot w/w działek spadkobierców, należy załączyć postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku.

IV. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno – rentowych.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, na terenie której gminy położone są grunty.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu), z podaniem wymaganego okresu tj. przedział w latach.

V. Wypisy z rejestru gruntów.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 216, 217, 218 – w zależności od tego, w której gminie położone są grunty.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu), formularz wniosku dostępny w pokojach jak wyżej lub na stronie internetowej urzędu).  

VI. Sprzedaż, dzierżawa, najem – majątku Skarbu Państwa i Powiatu.

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu) z uzasadnieniem celu.

VII. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (z wyjątkiem lasów).

1. Sprawa załatwiana jest w pok. nr 215.

2. Wymagane dokumenty:

a) wniosek – (podanie strony do urzędu) – z pełnym uzasadnieniem, co do żądanego zwrotu.

Formularze:

 Wniosek o zwrot działek  siedliskowych
 Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania
 Wniosek w sprawie dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
 Wniosek w sprawie ustalenia wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno - rentowych
 Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia, że na działce znajduje się budynek mieszkalny
 Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren w celu położenia przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu, energii elektr
 Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie ciężaru realnego
 Wniosek w sprawie dokonania zmian danych w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o uzyskanie dostępu do „Systemu Geoinformacyjnego Powiatu Strzyżowskiego – narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji” – PORTAL GEODETY

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Strzyżowskiego - Portal Rzeczoznawcy
Wniosek EGiB - o wydanie wypisu
Wniosek EGiB - o wydanie wypisu - wersja edytowalna
Wniosek P i P2 - udostępnienie materiałów EGiB
Wniosek P i P5 - rejestr cen nieruchomości
Wniosek P i P6 - udostępnienie raportów EGiB
Wniosek P i P7 - udostępnienie materiałów innych

Osoby:

Kierownik Wydziału

Andrzej Twardowski

pokój 215

tel. 17 276 50 00 wew. 29

e-mail: geodezja@strzyzowski.pl  

 

 

Stanowiska obsługi interesantów

tel. 17 276 50 00 wew. 24

e-mail: gn@strzyzowski.pl  

 

 

Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w gminach Niebylec i Wiśniowa

Jadwiga Dziadosz

pokój 217

tel. 17 276 50 00 wew. 24
 

e-mail: jadwiga.dziadosz@strzyzowski.pl

 

Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w mieście i gminie Strzyżów

Jan Nowak

pokój 218

tel. 17 276 50 00 wew. 32

e-mail: jan.nowak@strzyzowski.pl


 

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w gminie Czudec

Karolina Pietrucha

pokój 217

tel. 17 276 50 00 wew. 24

e-mail: karolina.pietrucha@strzyzowski.pl

 

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w gminie Frysztak

Paweł Wójcik

pokój 217

tel. 17 276 50 00 wew. 28

e-mail: pawel.wojcik@strzyzowski.pl

 

Podinspektor ds. Geoportalu oraz rejestru cen i wartości nieruchomości

Jaromir Wójtowicz

pokój 218

tel. 17 276 50 00 wew. 32

e-mail: jaromir.wojtowicz@strzyzowski.pl

 


Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

Damian Lubojemski

pokój 218

tel. 17 276 50 00 wew. 32

e-mail: damian.lubojemski@strzyzowski.pl

 

Inspektor ds. klasyfikacji gruntów
Stanisław Rokosz
pokój 213
tel. 17 276 50 00 wew. 52
e-mail: stanislaw.rokosz@strzyzowski.pl