Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkoły podstawowe w powiecie strzyżowskim

wydrukuj

GMINA CZUDEC

 

1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy

Babica 102, 38-120 Czudec
tel. 17 277 27 37
e-mail: zsbabica@czudec.pl
strona: www.zsbabica.szkolna.net

 

2. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czudcu
ul. Rzeszowska 33, 38-120 Czudec
tel. 17 277 10 41
e-mail: szpczudec@wp.pl
strona: www.spczudec.szkolna.net

 

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi
Nowa Wieś 152, 38-120 Czudec
tel. 17 277 10 32
e-mail: spnw@wp.pl
strona: www.sp-nowawies.szkola.pl

 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. płk Kazimierza Iranka-Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej
38-121 Pstrągowa 105
tel. 17 277 90 02
email: sp1pstragowa@op.pl
strona: www.zs-pstragowa.pl

 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej
38-121 Pstrągowa 406
tel. 17 277 91 08
e-mail: sp2pstragowa@czudec.pl
strona: www.sp2pstragowa.xon.pl

 

6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Wyżnem
Wyżne 40, 38-120 Czudec
tel. 17 277 10 33
email: zswyzne@czudec.pl
strona: www.zswyzne.szkolnastrona.pl

7. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Zaborowie
Zaborów 99, 38-100 Strzyżów
tel. 17 277 13 48
e-mail: szkolazaborow@wp.pl

 

GMINA FRYSZTAK

 

1. Szkoła Podstawowa w Cieszynie
Cieszyna 76, 38-125 Stępina
tel. 17 277 50 39
e-mail: spciesz@wp.pl
strona: www.cieszynaszk.edupage.org

 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
ul. Piętniewicza 7, 38-130 Frysztak
tel. 17 276 00 72
e-mail: szkola@sp.frysztak.pl
strona: www.sp.frysztak.pl

 

3. Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym
Glinik Górny 47, 38-131 Gogołów
tel. 17 277 83 06
e-mail: spglinikgorny@onet.pl
strona: www.spglinkgorny.szkolna.net 

4. Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Skarbka-Kruszewskiego w Zespole Szkół
w Gogołowie
38-131 Gogołów 316
tel. 17 277 83 01
e-mail: zs.gogolow@interia.pl
strona: www.zsgogolow.pl

 

5. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Lubli
Lubla 328, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 82 05
e-mail: lublaszk@wp.pl
strona: www.lublaszk.edupage.org

 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie
38-125 Stępina 54
tel. 17 277 58 05
e-mail: sekretariatzsstepina@wp.pl
strona: www.zsstepina.edupage.org

 

GMINA NIEBYLEC

 

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
Baryczka 212, 38-115 Połomia
tel. 17 277 30 75
strona: spbaryczka.gminaniebylec.pl

 

2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
Blizianka 72, 38-114 Niebylectel. 17 277 30 39
e-mail: spblizianka@poczta.fm
strona: spblizianka.gminaniebylec.pl

 

3. Szkoła Podstawowa w Gwoździance
Gwoździanka 31, 38-114 Niebylec
tel.17 277 30 50
email: spgwozdzianka@gmail.com
strona: spgwozdzianka.gminaniebylec.pl

 

4. Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej
Gwoźnica Dolna 92, 38-116 Gwoźnica Górna
tel. 17 277 30 17
e-mail: szkolagwoznicadolna@gmail.com
strona: spgwoznicadolna.gminaniebylec.pl

 

5. Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
38-116 Gwoźnica Górna 292
tel. 17 277 39 02
e-mail: gwozjul@poczta.fm
strona: spgwoznicagorna.gminaniebylec.pl

 

6. Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku
Jawornik 108, 38-114 Niebylec
tel. 17 277 30 25
e-mail: spjawornik2@interia.pl
strona: spjawornik.gminaniebylec.pl

 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej
Konieczkowa 58, 38-114 Niebylec
tel. 17 746 40 00
e-mail: zskonieczkowa@op.pl
strona: spkonieczkowa.gminaniebylec.pl

 

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętej Rodziny w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy
38-112 Lutcza 629
tel. 17 277 36 04
e-mail: zslutcza1@interia.pl
strona: zslutcza.gminaniebylec.pl

 

9. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy
38-112 Lutcza 907
tel. 17 746 34 77
e-mail: sp2lutcza@gmail.com
strona: sp2lutcza.gminaniebylec.pl

 

10. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu
38-114 Niebylec 11
tel. 17 746 21 55
e-mail: spniebylec@gmail.com
strona: spniebylec.gminaniebylec.pl

 

11. Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi
38-115 Połomia 125
tel. 17 277 37 07
e-mail: polomia@poczta.fm
strona: sppolomia.gminaniebylec.pl

 GMINA STRZYŻÓW

 

1. Szkoła Podstawowa w Brzeżance
Brzeżanka 50, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 31 41
e-mail: sp-brzezanka@wp.pl


2. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Zespole Szkół w Dobrzechowie
Dobrzechów 197, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 38 23
e-mail: dozs@wp.pl
strona: www.zsdobrzechow.pl


3. Szkoła Podstawowa w Gliniku Charzewskim
Glinik Charzewski 91, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 42 04
e-mail: charzewski@o2.pl


4. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Gliniku Zaborowskim
Glinik Zaborowski 92, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 09 51
e-mail: spglinikzaborowski@wp.pl


5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
Godowa 261, 38-100 Strzyżów
tel.17 276 11 27
e-mail: gimgodowa@op.pl
strona: www.zsgodowa.pl


6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Grodzisku
38-102 Grodzisko 30
tel. 17 276 57 03
e-mail: gimgrod2@poczta.onet.pl
strona: www.zsgrodzisko.szkola.pl


7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie
ul. Gen. Andersa 4, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 19
e-mail: spjeden-strzyzow@wp.pl
strona: www.sp1strzyzow.cba.pl

 

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 64
e-mail: strzyzowmzs@wp.pl
strona: www.mzs.lap.pl


9. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej
38-123 Wysoka Strzyżowska 312
tel. 17 276 72 11
e-mail: sp1wysoka@o2.pl
strona: www.sp1wysoka.edupage.org


10. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Biskupa w Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
38-123 Wysoka Strzyżowska 127
tel. 17 276 72 04
e-mail: zs_ws2@wp.pl
strona: www.zswysoka.edupage.org


11. Szkoła Podstawowa w Żarnowej
Żarnowa 90, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 19 09
e-mail: zs.zarnowa@gmail.com
strona: www.zszarnowa.cba.pl


12. Szkoła Podstawowa w Żyznowie
38-111 Żyznów 124
tel. 17 276 52 22
e-mail: zyznow@wp.pl

 GMINA WIŚNIOWA

1. Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej
Jaszczurowa 31, 38-124 Wiśniowa
tel. 17 223 03 42
e-mail: spjaszczurowa@poczta.onet.pl
strona: www.spjaszczurowa.cba.pl


2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej
38-126 Markuszowa 16
tel. 17 277 61 04
e-mail: markuszowa@spm.szkolnastrona.pl
strona: www.spm.szkolnastrona.pl


3. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance
Różanka 43, 38-102 Grodzisko
tel. 17 277 51 70
e-mail: sprozanka@o2.pl
strona: www.sprozanka.info

 

4.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej
Szufnarowa 101, 38-124 Wiśniowa
tel. 17 277 62 45
e-mail: spszufnarowa@poczta.onet.pl
strona: www.spszufnarowa.pl


5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 76
tel. 17 277 50 16
e-mail: spwisniowa@op.pl
strona: www.sp-wisniowa.pl