Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dokumenty

wydrukuj
Strategia rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025  Raport o Stanie Powiatu Strzyżowskiego 1999-2002 Raport o Stanie Powiatu Strzyżowskiego 2003-2006
Strategia rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025 Raport o Stanie Powiatu Strzyżowskiego 1999-2002 Raport o Stanie Powiatu Strzyżowskiego 2003-2006
     

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2008-2015

Program integracji spolecznej i zawodowej osób niepelnosprawnych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2009 - 2014 Ramowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnychdla  Powiatu Strzyżowskiego na lata 2003-2010
Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2008-2015 Program integracji spolecznej i zawodowej osób niepelnosprawnych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2009 - 2013 Ramowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnychdla  Powiatu Strzyżowskiego na lata 2003-2010
     
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego  Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego  Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego
     
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego

Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego

Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego za lata 2010-2011
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzyżowskiego Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego za lata 2010-2011
     
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego a lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021

RAPORT O STANIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W ROKU 2018

 

 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego a lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 Uchwała Nr XXX/213/2021  Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2021-2023.
     
Uchwała Nr XXX/212/2021 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26.05.2021 r w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023.