Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

W nagłych przypadkach

wydrukuj

Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

Kontakt:

Telefony na centrale Szpitala:
17 276 11 07
17 276 28 04
17 276 10 65
17 276 12 82

17 277 43 65 - Ambulatorium internistyczne z punktem reanimacyjnym
17 277 43 01 - Ambulatorium chirurgiczne czyste
17 277 43 02 - Ambulatorium chirurgiczne brudne
17 277 43 58 - Dyżurka pielęgniarek

Izba Przyjęć jako komórka Zakładu Opieki Zdrowotnej posiada:

 • gabinet internistyczny z punktem reanimacyjnym,
 • gabinet chirurgiczny z ambulatorium, w którym przez całą dobę można dokonać wstępnej diagnostyki tj. wykonać badania laboratoryjne, rtg, Ekg, USG

Dyżur lekarski i pielęgniarski jest całodobowy, nie ma lekarza Izby Przyjęć. Pielęgniarki pełniące dyżur w Izbie Przyjęć - po zebraniu wywiadu, telefonicznie zgłaszają pacjenta lekarzom w zależności od jednostki chorobowej. Informacje o każdym chorym wypisywane są do księgi przyjęć. W Izbie Przyjęć odbywa się kąpiel pacjenta i zmiana ubrania na bieliznę własną lub szpitalną. Ubrania i rzeczy osobiste zbyteczne w czasie pobytu w szpitalu przekazywane są rodzinie lub zostają zabezpieczone w magazynie depozytów przedmiotów osobistych (za pisemnym potwierdzeniem). Przyjęty pacjent jest przeprowadzany lub przewożony do oddziału wraz z dokumentacją szpitalną- choremu może towarzyszyć rodzina. Opieka pielęgniarska świadczona pacjentowi w czasie pobytu w Izbie Przyjęć wynika z jego stanu i jest dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Chory w Izbie Przyjęć jest informowany o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych, na które musi wyrazić pisemną zgodę.

Izba Przyjęć zapewnia nocną i świąteczną opiekę pielęgniarską i lekarską w dni robocze od 18:00 do 8:00; w święta całodobowo.

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty: 

 • Skierowanie od lekarza 
 • Aktualny dowód ubezpieczenia 
 • NIP płatnika składek 
 • Dowód osobisty 
 • NIP osobisty pacjenta (w przypadku potrzeby zwolnienia lekarskiego) 

   

Oddział Pomocy Doraźnej w Strzyżowie

Kontakt:
Dyspozytornia: 17 276 46 36


Oddział Pomocy Doraźnej w Strzyżowie obsługuje rejon powiatu strzyżowskiego tj. pięciu gmin: Strzyżów, Czudec, Niebylec, Wiśniowa, Frysztak. W chwili obecnej zatrudnia pięciu dyspozytorów medycznych, osiemnastu ratowników medycznych, pięć pielęgniarek systemu oraz ośmiu kierowców-ratowników. Zespoły te udzielają świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenia życia.

W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego powinni Państwo zadzwonić pod numer 999 lub 112. O wysłaniu ambulansu decyduje przeszkolony dyspozytor. Zada on Państwu kilka pytań dotyczących miejsca zdarzenia (adres, lokalizacja); powodu wezwania karetki; krótkiego i dokładnego opisu sytuacji (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych); kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć); kto wzywa karetkę (imię i nazwisko, numer telefonu). By usprawnić dojazd ambulansu należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne- charakterystyczne miejsce np: kościół, poczta, itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Czy za wezwanie zespołu ratownictwa medycznego trzeba zapłacić?

Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Państwo zapewnia pomoc każdej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia wymaga wysłania ambulansu czy skierowania do ambulatorium.

W jaki sposób zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy

Zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy w miejscu pobytu chorego oraz w razie potrzeby transportuje pacjenta do najbliższego pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego bądź lekarza koordynatora medycznego. Przypominamy że od 1 stycznia 2007 r. w skład podstawowych zespołów ratownictwa medycznego wchodzą ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu- są oni specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).