Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Petycje

wydrukuj
2024  
  Petycja o podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w sprawie reperacji 
 

Petycja mieszkańców Gminy Niebylec do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie przejazdu do Strzyżowa przez miejscowość Żarnowa w związku z budową drogi ekspresowej S-19 na odcinku Babica-Jawornik

  Odpowiedż na petycję mieszkańców Gminy Niebylec o zabezpieczenie przejazdu do Strzyżowa przez miejscowość Żarnowa w zwiazku z budową S-19
 

Petycja do Zarządu Powiatu w sprawie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś – Czudec w miejscowości Pstrągowa

 

Petycja mieszkańców w sprawie nieudzielenia pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Babica, gm. Czudec

 

Odpowiedź na Petycję Mieszkańców Gminy Czudec w sprawie  odmowy udzielenia pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Babica

  Petycja w sprawie budowy przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg Grodzisko-Zawadka
   
2023 Petycja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Gwoźnica Górna
  Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Gwoźnica Górna
   
  Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczacej transplantacji wśród lokalnej społeczności
 

Odpowiedź na petycję w sprawie transplantacji

   
2022

Petycja sołectwa Chytrówka

Odpowiedź na petycję sołectwa Chytrówka

2021  
2020

Petycja w interesie publicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Wolność.

           Odpowiedź na petycję
 

Petycja w interesie publicznym złożona przez Piotra Sterkowskiego

           Odpowiedź na petycję Piotra Sterkowskiego

Petycja złożona przez Panią Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego tj. wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”.

           Odpowiedź na petycję pani Renaty Sutor dot. wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej"

2019

Petycja mieszkańców Pstrągowa-Środek, Rady Sołeckiej Sołectwa Pstrągowa, Sołtysa Wsi Pstrągowa w sprawie sfinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś.

          Odpowiedź

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Autor petycji - adw. mgr lic. kościelny Renata Sutor.

          Odpowiedź

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, złożona przez adw. Renatę Sutor

          Odpowiedź
 

Petycja złożona przez Fundację Polska Bezgotówkowa w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych.

             Odpowiedź na petycję z dnia 14 października 2019 r.
  Petycja w interesie publicznym złożona przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy do Rady Powiatu Strzyżowskiego.
             Uzupełnienie do petycji złożonej w interesie publicznym
             Odpowiedź na petycję
  Petycja mieszkańców Babicy w sprawie wyznaczenia i realizacji budowy parkingu (RP).
   
   Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
   
 

Petycja mieszkańców Babicy w sprawie wyznaczenia i realizacji budowy parkingu (ZP).

  Odpowiedź Zarządu Powiatu
   
2016 Petycja sprawie odnowienia drogi na odcinku Połomia-Lubenia