Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dotacje z programów „Aktywna tablica” i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

wydrukuj
Dotacje z programów „Aktywna tablica” i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Powiat Strzyżowski otrzymał dotację celową w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” oraz Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Powiat Strzyżowski podpisał w dniu 22 października 2021 r. umowę o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym we Frysztaku oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Strzyżowie.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Wartość realizacji zadania to 90 005 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 70 000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 20 005 zł.

Z kolei w dniu 26 października 2021 r. Powiat Strzyżowski podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w roku 2021.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte Technikum w Zespole Szkół w Czudcu oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Strzyżowie.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wartość realizacji zadania to 8 750,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7 000 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1 750 zł.

[Inf. Wydział ES Starostwa w Strzyżowie, opr. W. Plezia]