Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

wydrukuj

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

 1. obsługi posiedzeń Zarządu i sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego,

 2. obsługi kadrowej pracowników Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego,

 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. organizacyjne, w tym zmiany statutu i regulaminu organizacyjnego,

 5. administracyjno – gospodarcze,

 6. obronne, obrony cywilnej i ochrony ludności,

 7. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego,

 8. z zakresu spraw obywatelskich,

 9. obsługi informatycznej,

 10. prowadzenia archiwum zakładowego,

 11. prowadzenia biura rzeczy znalezionych,

 12. organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego.

 

W Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich mieszkańcy mogą załatwić następujące sprawy:

 1. decyzję na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok,

 2. wpisać do ewidencji prowadzonej przez Starostę stowarzyszenie, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie zwykłe,

 3. uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych,

 4. zawiadomić starostę o znalezieniu rzeczy,

 5. uzyskać informację o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  w Powiecie Strzyżowskim.

Sprawy te realizowane są w pokoju 319, tel. 17 276 50 00 wew. 21.

Formularze do Pobrania:

 Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 
 Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
 Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
 Wniosek o wydanie  zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok
 Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
 Arkusz indywidualnej oceny szkolenia
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby:

Kierownik Wydziału
Celina Bałchan

pokój 319
tel. 17 276 50 00 wew. 21
e-mail: celina.balchan@strzyzowski.pl
 


Inspektor Wydziału
Małgorzata Wojewódka
pokój 320
tel. 17 276 50 00 wew. 21

e-mail: malgorzata.wojewodka@strzyzowski.pl

 

Inspektor Wydziału, pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Renata Kopeć
pokój 319
tel. 17 276 50 00 wew. 21

e-mail: renata.kopec@strzyzowski.pl

 

Inspektor Wydziału
Ernest Pieczek
pokój 307
tel. 17 276 50 00 wew. 45

e-mail: ernest.pieczek@strzyzowski.pl


Podinspektor Wydziału
Joanna Sołkowicz-Mendocha
pokój 307

tel. 17 276 50 00 wew. 45

e-mail: joanna.solkowicz@strzyzowski.pl

 

Inspektor Wydziału
Marcin Kołodziej
pokój 316
tel. 17 276 50 00 wew. 44

e-mail: mk@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału
Kamila Król
pokój 316
tel. 17 276 50 00 wew. 44
e-mail:
kamila.krol@strzyzowski.pl

 

Inspektor Wydziału
Joanna Benesz
pokój 310
tel. 17 276 50 00 wew. 40

e-mail: biurorady@strzyzowski.pl
 

Inspektor Wydziału
Agnieszka Zielińska
pokój 310
tel. 17 276 50 00 wew. 40
e-mail:
biurorady@strzyzowski.pl


Inspektor Wydziału
Aneta Matłosz
pokój 109

tel. 17 276 50 00 wew. 19

e-mail: starostwo@strzyzowski.pl

 
Podinspektor Wydziału
Eliza Łętkowska
pokój 109
tel. 17 276 50 00 wew. 19


 

Inspektor Wydziału
Anna Kucharska
pokój 200
tel. 17 276 50 00 wew. 18

e-mail: sekretariat@strzyzowski.pl