Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej.

wydrukuj
Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej.

Fundacja Pasieka przeprowadziła w szkołach na terenie Powiatu Strzyżowskiego szkolenia prawne dla uczniów. Kolejnym etapem jest organizacja Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej. Każdą szkołę biorąca udział w projekcie reprezentować będzie 4 uczniów.

W przypadku większej liczby zgłoszeń proszę o dokonanie wyboru tych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w ww. konkursie (wg. wybranej przez Państwa metody - kolejności zgłoszeń, wyboru przez nauczyciela lub eliminacji wewnątrzszkolnych).

Konkurs odbędzie się w dniu 17.05.2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie - Sala 208, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
Całe wydarzenie (konkurs, ocena prac, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, sesja zdjęciowa) potrwa 1 h 30 min.
W załączeniu:

- Regulamin konkursu,
- Karta zgłoszenia uczestnika


Konkurs realizowany jest przez Fundację Pasieka w ramach zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzyżowskiego, jako zadanie z zakresu edukacji prawnej.

W przypadku ucznia małoletniego, niezbędne jest podpisanie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia ucznia w oryginale proszę zabrać na konkurs.

UWAGA: W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie, którzy brali już udział w poprzednich edycjach konkursu organizowanego przez Fundację Pasieka.

Link do skryptu do przygotowania się przez uczniów do konkursu: https://drive.google.com/file/d/11WkW-lWkD1e6ucN76k2LseKA34SQf3a8/view?usp=sharing