Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Budżetowo - Finansowy

wydrukuj

Zadaniami Wydziału Budżetowo - Finansowego są:
 

- ewidencja budżetu powiatu oraz dochody budżetu powiatu,

- rachuba płac,

- księgowanie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa oraz likwidatura,

- księgowanie funduszy celowych i ewidencja księgowa majątku,

- planowanie i sprawozdawczość,

- obsługa kasowa.

 

Osoby:

Kierownik Wydziału – główna księgowa

Małgorzata Kata

pokój 311

tel. 17 276 50 00 wew.15

e-mail: malgorzata.kata@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału
Monika Martoń
pokój 311
tel. 17 276 50 00 wew.15

 

Inspektor Wydziału
Aneta Żołyńska
pokój 315
tel. 17 276 50 00 wew.16

 

 

Podinspektor Wydziału
Agnieszka Sobkowicz
pokój 315
tel. 17 276 50 00 wew.16

 

 

Inspektor Wydziału
Anna Bysiewicz
pokój 312
tel. 17 276 50 00 wew.41

 

 

Inspektor Wydziału
Joanna Pilecka
pokój 312
tel. 17 276 50 00 wew.41

 

 

Kasjer
Grażyna Ruszała
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew.33