Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Środki z państwowych funduszy celowych - inwestycje drogowe

wydrukuj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2424R Żarnowa – Strzyżów w km 0+045-0+140, 0+230-0+650, 1+510-1+700 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych  

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2424R Żarnowa – Strzyżów i w ciągu drogi powiatowej nr 1914R Czudec przez Rynek

 
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego  
   
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego informacja z realizacji  
   
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego - informacja z realizacji  
   

Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 R Kołaczyce – Sieklówka - Lubla w km 0+630 – 1+310 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

 
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap II - roboty drogowe na 9 odcinkach dróg powiatowych: 1914 R Czudec przez Rynek, 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś, 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna, 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie, 1932 R Żarnowa – Jawornik, 1930 R Zaborów – Strzyżów, 1919 R Tułkowice przez wieś, 2405 R Jaszczurowa – Wiśniowa, 1927 R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka.  
Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III - roboty drogowe na 5 odcinkach dróg powiatowych: 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś, 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa, 1412R Lubenia – Połomia, 1937R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, 1922R Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez rynek w km 0+645 – 0+930, w km 1+110 – 1+400, i w km 2+530 – 2+900 w m. Czudec

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 2+100 – 2+710 w m. Strzyżów