Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Jednostki organizacyjne Powiatu

wydrukuj

1. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie
ul. Sobieskiego 7
38-100 Strzyżów
tel./fax. 17 276 10 02
e-mail: ddzstrzyzow@wp.pl

strona: www.domdziecka-strzyzow.strzyzowski.pl
 

2. Dom Dziecka w Żyznowie
38-111 Żyznów 137
tel. 17 276 52 04
e-mail:
ddwzyznowie@wp.pl

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Babicy
Babica 2
38-120 Czudec
tel./fax. 17 277 10 25
tel./fax. 17 277 11 87
e-mail: dpsbabica2@op.pl
strona: www.dpsbabica.pl

 

Filia DPS w Pstrągowej Woli
Pstrągowa Wola 616
38-121 Pstrągowa
tel./fax. 17 277 15 16

 

4. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym
Glinik Dolny 230
38 – 130 Frysztak
tel/fax : 17 277 79 34
e-mail: dpsf@poczta.onet.pl
strona: www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl

 

5. Zespół Szkół w Czudcu
ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec
tel./fax. 17 277 10 13
e-mail: zs_czudec@wp.pl
strona: www.zs-czudec.itl.pl

 

6. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
tel. fax 17 276 12 49
e-mail: lo.strzyzow@gmail.com
strona: www.lo-strzyzow.pl

 

7. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 11 93 fax wew. 68
e-mail: zst.strzyzow@gmail.com
strona: www.zs-strzyzow.itl.pl


8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie
Dobrzechów 471 C, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 01 35 wew. 110
fax. 17 276 01 35 wew. 128
e-mail: ckp.dobrzechow@gmail.com;
strona: www.ckpdobrzechow.edu.pl  

 

9. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
tel/fax. 17 276 38 70
e-mail: pzeasstrzyzow@gmail.com

 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie
ul. Patryna 11, 38-100 Strzyżów
tel/fax. 17 276 26 20
e-mail: sosw_strzyzow@wp.pl

 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 72 06
e-mail: sosw.frysztak@gmail.com
strona: www.sosw-frysztak.strzyzowski.pl

 

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie
ul. Parkowa 4, 38-100 Strzyżów
tel./fax. 17 276 10 75
e-mail: poradniapsp@vp.pl
strona: www.ppp.strzyzowski.pl

 

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie
ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów
tel. 17 221 14 40
fax: 17 276 10 40
e-mail: pcpr@strzyzow.un.pl
strona: www.pcpr.strzyzowski.pl

 

14. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 74
tel/fax. 17 276 30 79
e-mail:
rzst@praca.gov.plsekretariat@strzyzow.praca.gov.pl
strona: www.strzyzow.praca.gov.pl

 

15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 11 07
e-mail:
sekretariat@zozstrzyzow.pl
strona: www.zozstrzyzow.pl/pl

 

16. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie
ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów
tel/fax. 17 276 19 01
e-mail: podgik@strzyzowski.pl

 

17. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów
tel/fax. 17 276 19 32
e-mail: pzd@strzyzow.un.pl
strona: www.pzd.strzyzowski.pl

 

18. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa
tel./fax 17 276 55 90
kom. 790 221 823
e-mail: pckit@strzyzowski.pl
https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa/