Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zespoły obsługi

wydrukuj

Zespoły obsługi szkół w powiecie strzyżowskim

 

1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu
ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec
tel. 17 717 21 75
e-mail: zeas@czudec.pl

2. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku
ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 70 15
e-mail: marcin.jakubowicz@zoeas.frysztak.pl

3. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu
38-114 Niebylec 182 a
tel. 17 277 30 62
e-mail: gzeas_niebylec@poczta.onet.pl
strona:
gzeas.niebylec.com.pl/

4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów
ul. Dąbrowskiego 15, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 61

e-mail: cuwstrzyzow@wp.pl
strona: www.cuw-strzyzow.pl   

5. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
tel/fax. 17 276 38 70

e-mail: pzeasstrzyzow@gmail.com

6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 76
tel. 17 277 50 87
e-mail: zeaswisniowa@poczta.onet.pl