Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Bezpieczna Kultura dla Młodych”

wydrukuj
„Bezpieczna Kultura dla Młodych”

W dniu 17 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie miało miejsce spotkanie z Adamem Porębą - wiceprezesem Fundacji Misji Obywatelskiej (na zdjęciu pierwszy z lewej), w którym wzięli udział starosta B. Żybura i wicestarosta T. Garncarski. Projekt Fundacji Misji Obywatelskiej „Bezpieczna Kultura dla Młodych” dotyczy przekłamań i dezinformacji na temat historii i kultury polskiej w globalnych mediach.

W 2021 r. Fundacja zorganizowała 12 wykładów dla blisko 400 uczniów i studentów na Podkarpaciu. Większość z nich dostępna jest na profilu FB FMO. - Edukujemy młodych ludzi na temat fake newsów i tego jak nie stać się ofiarą dezinformacji – wyjaśniał Adam Poręba, koordynator projektu i wiceprezes Fundacji. Jak podkreślił „obecność fałszywych wiadomości jest zjawiskiem powszechnym. Wyniki badań przeprowadzonych w marcu 2018 r. na zlecenie Komisji Europejskiej pokazują, że 68 proc. obywateli UE spotyka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce statystyka wynosi nawet 75 proc., a polskie społeczeństwo jest narażone na fake newsy dotyczące zwłaszcza kultury i historii, które mówią np. o „polskich” obozach zagłady.”

„Bezpieczna Kultura dla Młodych” to projekt koordynowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami, który ma na celu stworzenie platformy uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski dla młodych ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym. W celu zaprezentowania ogólnej koncepcji zadania Fundacja Misji Obywatelskiej opiera projekt na czterech filarach:

Pierwszym filarem jest wymiar edukacyjny w zakresie polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Fundacja uważa, że skuteczna edukacja kulturalna nie tylko rozwija człowieka, lecz także chroni tożsamość narodową jednostki, jak również całego społeczeństwa.

Drugim filarem zadania jest ułatwienie beneficjentom projektu dostępu do kultury, tak aby odbiorcy mogli w sposób praktyczny zaznajomić się z polskim dorobkiem kulturowym i nie byli również ograniczeni do korzystania z kultury za pomocą wyszukiwarki internetowej, gdzie mogą być narażeni na obcowanie z pseudo kulturą).

Trzeci filar ma wymiar naukowy. Fundacja słusznie zdiagnozowała potrzebę stałych badań nowych aspektów dotyczących zagrożeń dla kultury, tak aby uchronić społeczeństwo przed zakłamaniami, dezinformacją na temat polskiego dorobku kulturowego zarówno przed wrogimi działaniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.

Czwartym filarem, który Fundacja uważa za niezbędny jest propagowanie twórczego współtworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego w duchu patriotycznym. Zakres tematyczny seminariów składa się z trzech bloków tematycznych: filozoficznego, kulturowego i związanego z naukami o bezpieczeństwie. W ramach pierwszego bloku poruszamy zagadnienia związane z polską myślą społeczno-polityczną narodową oraz konserwatywną. Drugi blok tematyczny obejmuje tematy związane z polskim dziedzictwem kulturowym mając na względzie specyfikę danej społeczności lokalnej i regionu. Trzeci zaś blok tematyczny dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem kulturowym, ochroną polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, przeciwdziałaniem dezinformacji w kulturze. Katalog wymienionych bloków tematycznych ma charakter otwarty i w zależności od potrzeb grupy docelowej może ulegać zmianom.

Prelegentami są najlepsi specjaliści i praktycy w danej dziedzinie, m.in. historycy, kulturoznawcy, filozofowie, przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem.

Lista szkół z terenu powiatu, które uczestniczyły w projekcie:

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie

- LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Myślimy, że w przyszłości będziemy współpracować z Fundacją w ramach nowych projektów.

[Opr. W. Plezia]