Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Biblioteki

wydrukuj

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu

ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec
tel. 17 277 11 11
e-mail: gbpczudec@poczta.onet.pl
strona: www.gbp.czudec.pl

2. Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku

ul. ks. W. Blajera 14, 38-130 Frysztak
tel. 17 277 71 83
e-mail: biblioteka@frysztak.pl
strona: www.biblioteka.frysztak.pl


3. Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu

38-114 Niebylec 26
tel.17 277 30 66
e-mail: gbpniebylec@wp.pl

strona: gbpniebylec.blogspot.com


4. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 10 91
e-mail: bpgimstrzyzow@op.pl
strona: www.bpgimstrzyzow.pl


5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie. Filia w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 14 84
e-mail: strzyzow@pbw.org.pl6. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej

38-124 Wiśniowa 136
tel.17 277 50 59

e-mail : gbpwisniowa@gmail.com
strona: www.gbpwisniowa.pl