Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Synagoga w Niebylcu

wydrukuj
Synagoga w Niebylcu

Synagoga w Niebylcu - zbudowana została w latach 1894 - 1905 przez miejscową społeczność żydowską. Podczas II wojny światowej synagoga została zdewastowana przez wojska niemieckie. W czasie wojny, a także po jej zakończeniu, w budynku bożnicy znajdował się magazyn zboża i nawozów. W latach 70 - tych budynek poddano konserwacji i adaptowano na potrzeby Biblioteki Publicznej. We wnętrzu synagogi zachowały się wspaniałe polichromie z początku XX wieku. Malowidła na suficie przedstawiają wizerunki zwierząt. Na środku sufitu, ponad nieistniejącą już bimą, znajduje się Lewiatan - ryba zjadająca swój ogon. Wokół niej wypisany jest cytat z Księgi Psalmów: Lewiatan, którego stworzyłeś na to, by w wodach igrał (Ps 104, 26). Na zachodniej ścianie przedstawione jest wyobrażenie Świątyni Jerozolimskiej z napisem - Buduje Jeruzalem Jahwe, rozproszonych z Izraela zgromadza. Na ścianie wschodniej w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej tzw. aron ha-kodesz, wymalowane zostały dwa lwy trzymające kamienie z dziesięciorgiem przykazań, a nad nimi napis: Ojcze nasz, królu nasz, otwórz bramy niebios na modlitwy nasze - tak niebylecką synagogę opisuje Z. Jucha w opracowaniu pt. Polichromia ścienna synagog w Łańcucie, Strzyżowie, Niebylcu, kuczki żydowskiej w Tyczynie - odkrycia i konserwacja. Niebylecka polichromia należy do jednej z najlepiej zachowanych malarskich wystrojów synagog w Województwie Podkarpackim. Niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie synagogi. Zdjęcie: Bartłomiej Bara.