Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Frysztaku

wydrukuj
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Frysztaku

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Frysztaku - wzniesiony w 1927 r. Ogromne zasługi w powstanie kościoła wniósł ówczesny proboszcz parafii Frysztak, Ksiądz Prałat Wojciech Blajer. Kościół murowany, trzynawowy o zwartej bryle stoi przy wschodnim stoku wzniesienia, na północ od rynku. Nad całą zabudową góruje pięćdziesięciometrowa, cylindryczna wieża, mieszcząca w przyziemiu główne wejście. Po obu jej stronach, na górnych bokach ściany frontowej, umieszczone są rzeźby kamienne św. Marka i św. Jana. W nawie środkowej znajduje się ołtarz główny w stylu regencji z 1753 r. z centralnie umieszczonym barokowym krucyfiksem z 1650 r. Krucyfiks ten otacza dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny mu obraz Narodzenia Matki Boskiej. Zdjęcie - z archiwum Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.