Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół św. Marcina w Czudcu

wydrukuj
Kościół św. Marcina w Czudcu

Kościół św. Marcina w Czudcu - wzniesiony został w 1692 r. na wzgórzu, w miejsce chylącego się ku upadkowi drewnianego kościoła pod tym samym wezwaniem z pierwszej połowy XIV w. ufundowanego przez Stanisława Procheńskiego herbu Gryf, właściciela Prochy. Nowy, murowany kościół, posiadający jedną nawę i prosty ołtarz, zbudowany został dzięki finansowemu wsparciu Aleksandry Kumanowskiej i Tomasza Zielińskiego. Na środkowej ścianie kościoła namalowany jest św. Marcin - biskup, poniżej rok 1885. W kościele mieści się drewniany chór, który jest skromnie wyposażony. Nad wejściem znajduje się wieżyczka z sygnaturką. Wokół kaplicy liczne XIX w. kamienne nagrobki w kształcie cokołów, krzyży i prostych grobów nakrytych płytami. Kościółek wykorzystywany jest jako kaplica cmentarna. Zdjęcie: Krzysztof Szaro.