Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

wydrukuj
Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został w 1992 r. na terenie 9 gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Dynów, Lubenia, Tyczyn w powiecie rzeszowskim, Łańcut i Markowa w powiecie łańcuckim oraz Niebylec w powiecie strzyżowskim. Zajmuje obszar południowo-zachodniej części Pogórza Dynowskiego o powierzchni 24 449 ha. Dominującym elementem Obszaru jest niemal całkowicie zalesione pasmo Wilczego, z najwyższym wzniesieniem Patria 506 m n.p.m., górującym nad doliną rzeki Gwoźnica. Rosną tu m.in.: grądy, buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych znajdziemy tutaj m.in.: bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity i skrzyp olbrzymi. Z ciekawych ptaków wymienić należy: puchacza, zimorodka, bociana czarnego, remiza i krogulca, z ssaków: borsuka, gronostaja i łasicę, a z płazów salamandrę plamistą.

[Informacje: rzeszow.rdos.gov.pl, http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/, http://www.zielonepodkarpacie.pl/, oprac. Agnieszka Zielińska, zdjęcie: Bartłomiej Bara].