Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rezerwat przyrody „Herby”

wydrukuj
Rezerwat przyrody „Herby”

Rezerwat przyrody nieożywionej „Herby” utworzony został w 1999 roku na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa w powiecie strzyżowskim i Wojaszówka w powiecie krośnieńskim, w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Całkowita powierzchnia Rezerwatu wynosi 145,85 ha, a jego Otuliny – 175,43 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grabowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka tzw. „Bramy Frysztackiej”. Najniższy punkt rezerwatu ma wysokość ok. 235 m n.p.m., a najwyższy ok. 455 m n.p.m. Spośród 160 stwierdzonych na tym terenie gatunków roślin 13 podlega ochronie gatunkowej. Są to m.in.: buławnik mieczolistny, skrzyp olbrzymi, widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, marzanka wonna i kalina koralowa. W rezerwacie i na jego obrzeżach często możemy zobaczyć: jastrzębie, myszołowy, puchacze, a z ssaków sarny, rzadziej dziki i jelenie. Gady żyjące na tym terenie to: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. Spośród płazów wymienić można: kumaka górskiego, ropuchę szarą, rzekotkę drzewną oraz żabę trawną.

[Informacje: rzeszow.rdos.gov.pl, http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/, http://www.zielonepodkarpacie.pl/, oprac. Agnieszka Zielińska, zdjęcie: Michał Kut].