Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

XII Patriotyczne Spotkania Chóralne w Dobrzechowie

wydrukuj
XII Patriotyczne Spotkania Chóralne w Dobrzechowie

11 listopada 2018 r. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie odbyły się XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności" organizowane przez samorząd powiatowy w Strzyżowie oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej przy wsparciu dobrzechowskiej parafii. W tegorocznym przeglądzie, którego kierownikiem artystycznym od samego początku jest Pan Andrzej Szypuła, wzięło udział 6 zespołów z terenu powiatu oraz gościnnie chór parafialny z Izdebek (powiat brzozowski). Spotkanie przyniosło wiele wzruszeń inspirowanych 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada już po raz dwunasty, a po raz dziesiąty w Dobrzechowie odbyły się Patriotyczne Spotkania Chóralne organizowane corocznie przez samorząd powiatowy i parafię dobrzechowską jako nieodłączny element obchodów Narodowego Święta Niepodległości przygotowywanego wspólnie z Gminą Strzyżów na placu przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie. W tym nadzwyczaj podniosłym i krzepiącym na duchu spotkaniu poprzedzonym uroczystą Mszą św. od lat biorą udział chóry ze wszystkich gmin naszego powiatu.

W roku bieżącym zaproszenie do wspólnego uczczenia 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przyjęło 5 chórów z terenu powiatu strzyżowskiego: chór męski „Echo" z Wiśniowej, „Sanctus" z Gogołowa, „Harfa" z Niewodnej, „Sursum Corda" z Gorodziska, „Magnificat" z Dobrzechowa, Parafialna Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej, a gościnnie chór parafialny z Izdebek.

Jako pierwszy podczas tegorocznej edycji Patriotycznych Spotkań Chóralnych zaprezentował się chór „Harfa" z Niewodnej, będący kontynuatorem spuścizny chóru założonego w 1943 r. przez organistę z Niewodnej Józefa Jajko , a rozwiązanego na początku lat 70 - tych XX w. Reaktywowany przez Pana Andrzeja Szypułę w 2004 r. chór „Harfa" pod dyrekcją obecnego dyrygenta Pana Tomasza Irzyka podczas tegorocznego przegląd wykonał dwie pieśni: „Jak długo w sercach naszych" i „Modlitwę o zwycięstwo" (Wszechmocny Boże).

Kolejnym chórem, który zaprezentował się przed dobrzechowską publicznością, był debiutujący w przeglądzie chór mieszany „Sursum Corda" z Grodziska. Działający od 2016 r. chór pod dyrekcją Pana Marka Muchy wykonał dwie pieśni: „Moja Ojczyzna" (Ojczyzna ma droga) i polski średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia".

Następnie wielu emocjonalnych przeżyć dostarczył słuchaczom, cieszący się od ponad 20 - lat ogromnym uznaniem w powiecie brzozowskim, chór parafialny „Vox Cordis" z Izdebek. Podczas XII Patriotycznych spotkań Chóralnych w Dobrzechowie chórzyści pod dyrekcją Pana Józefa Barana wykonali a cappella dwie pieśni religijne: „Królowo ziem polskich" i „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej", a wspólnie z Parafialną Orkiestrą Dętą z Gwoźnicy Górnej trzy utwory patriotyczne:  „My, Pierwsza Brygada", „Szara piechota" i „Hej, sokoły".

Uświetniająca wiele uroczystości kościelnych i państwowych w powiecie strzyżowskim  Parafialna Orkiestra Dęta pod batutą Pana Mariana Bocka zaprezentowała także znaną i lubianą chyba przez wszystkich melodię „Róża i bez" z filmu „Jak rozpętałem II wojnę światową". Występ orkiestry, którą tworzą młodzi muzycy w wieku 13-15 lat, wzbudził olbrzymi aplauz wśród licznie zgromadzonej publiczności, czego dowodem były gromkie brawa oraz utwór na bis.

W dalszej kolejności zaprezentował się chór z Wiśniowej, powstały w 1972 r., rok później zarejestrowany w Rzeszowskim Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jako męski chór czterogłosowy „Echo". Pod batutą Pana Jana Augustyna chórzyści podczas tegorocznych spotkań patriotycznych wykonali pieśń kościelną „Z dawna Polski Tyś Królowo" oraz utwór „Mój dom" ze słowami Marii Konopnickiej.

Tuż po nich zaśpiewał chór „Sanctus" prowadzony od 1999 r. przez gogołowskiego organistę Pana Kazimierza Jantonia. W interpretacji chóru mieszanego, który tworzą także młodzi artyści, słuchacze usłyszeli utwór „Kto Cię wołał Legionisto" oraz pieśń o Cudzie nad Wisłą z 1920 r. „A nasz Piłsudski".

Tradycyjnie już jako ostatni wystąpił dobrzechowski chór „Magnificat", który pod dyrekcją organisty Pana Andrzeja Bańka zaprezentował współczesną pieśń „Cały świat niech śpiewa" oraz jedną z chyba najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych „Płynie Wisła, płynie".

Chóralnym śpiewom towarzyszyły strofy poezji patriotycznej, wybrane i zaprezentowane przez dyrektora artystycznego przeglądu Pana Andrzeja Szypułę. W jego wykonaniu usłyszeliśmy m.in. fragmenty wierszy „Ojczyzna" Marii Konopnickiej, „Myśląc Ojczyzna" Karola Wojtyły oraz strofy wiersza Marcina Wolskiego „Niepodległość"

Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi - niepodległość.

 
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień - mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.

 
Ono znaczy - bez strachu spać.
Ono znaczy - spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
- w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

 

Pan Andrzej Szypuła przytoczył także fragmenty homilii wygłoszonej przez bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę podczas Mszy św. za Ojczyznę w 1983 r.

Na zakończenie tegorocznego chóralnego spotkania w Dobrzechowie słowa wdzięczności i uznania do chórów skierowali Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek i Ks. Maciej Figura, proboszcz parafii w Dobrzechowie. Do gratulacji i podziękowań dołączyli także: Ks. Prał. Emil Midura, emerytowany proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny w Gogołowie oraz prowadzący spotkanie Pan Andrzej Szypuła. Chóry w podziękowaniu za występy obdarowane zostały pamiątkowymi statuetkami i dyplomami.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]