Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Koncert w Kolorach Lata

wydrukuj
Koncert w Kolorach Lata

W dniu 14 lipca 2024 r. na scenie plenerowej w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej wystąpią koncertmistrzowie i soliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie W programie m.in. dzieła S. Moniuszki, M. Karłowicza, L. Różyckiego, J. Straussa, L. Arditiego, I. Albeniza. Patronat nad Koncertem objął Starosta Strzyżowski Robert Godek. Koncert jest pierwszym z wydarzeń organizowanych z okazji 25-lecia Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie.

W dniu 14 lipca 2024 r. o godz. 17:00 na otwartej scenie plenerowej w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej wystąpią koncertmistrzowie i soliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie: Katarzyna Oleś-Blacha - sopran, skrzypkowie: Robert Naściszewski i Orest Telwach, altowiolista Piotr Gajda, wiolonczelistka Anna Naściszewska oraz kontrabasista Sławomir Ujek. Oto program koncertu: S. Moniuszko „Tańce góralskie” i aria Halki „Gdyby rannym słonkiem”, M. Karłowicz „Walc z serenady”, L. Różycki „Walc Caton”, J. Strauss „Walc Wienerblut”, L. Arditi „Il bacio”, I. Albeniz „Tango”, G. Gershwin „Summmetime”, J. Strauss „Uwertura do operetki „Zemsta Nietoperza”; aria Adeli „Taki Pan jak pan”; czardasz „Klange der Heimat”, E. Kalman „Czardasz Maricy”.

ARSO Ensemble tworzą koncertmistrzowie i soliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Członkowie zespołu łączą swoje doświadczenie zawodowe z młodzieńczą energią, wrażliwością i zaangażowaniem, co owocuje doskonałością techniczną  i emocjonalną prezentacją sceniczną. Wszechstronność zespołu potwierdza udział w wielu uznanych festiwalach, a każdy ich występ spotyka się z sympatią i ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

Patronat nad koncertem objął Starosta Strzyżowski Robert Godek a organizatorami są: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Powiat Strzyżowski i Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

Inf. PCKiT Wiśniowa, opr. W. Plezia