Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

X Festiwal Kolęd i Pastorałek Wiśniowa 2020

wydrukuj
X Festiwal Kolęd i Pastorałek Wiśniowa 2020

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Wiśniowej wystąpił chór mieszany Sursum Corda z Grodziska. W kolejne niedziele stycznia w tym miejscu wystąpią jeszcze chór mieszany Zorza z Kołaczyc i chór męski Echo z OK w Wiśniowej.

Chór mieszany Sursum Corda z Grodziska pod dyr. Marka Muchy aktywnie uczestniczył w oprawie liturgicznej w przedpołudniowej Sumie w wiśniowskim kościele, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Matera wraz z ks. Jarosławem Stefańskiem. Tuż po mszy św. chór dla licznych słuchaczy zaśpiewał kilkanaście znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek nagradzanych za każdym razem gromkimi brawami. Po wykonaniu utworu pt. „Przekażmy sobie znak pokoju” dyrygent chóru M. Mucha przekazał życzenia dla organizatorów festiwalu i parafian wiśniowskiej parafii od proboszcza grodziskiej parafii ks. Jerzego Oczosia a także złożył noworoczne życzenia od Chóru Sursum Corsa. Z kolei za udział i piękny koncert podziękował chórowi w imieniu swoim i dyrektora OK w Wiśniowej Grzegorza Tomaszewskiego ks. Marek Matera. Nie zabrakło też podziękowań ze strony władz gminy Wiśniowa, którą reprezentował sekretarz gminy Jacek Rybczyk, który też wręczył dyrygentowi chóru okolicznościowy dyplom.

W niedzielne popołudnie po koncercie dzięki organizatorowi Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej i Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej członkowie chóru mogli zwiedzić podworski park Mycielskich, oficynę dworską i kaplicę grobową, w której odśpiewali piękny średniowieczny hymn „Adeste Fideles”.

Chór parafialny Sursum Corda działa od 2016 roku pod dyr. Marka Muchy a jego członkami są mieszkańcy trzech miejscowości wchodzące w skład parafii Grodzisko: Grodziska, Różanki i Zawadki. W jego repertuarze znajdują się pieśni religijne, patriotyczne i popularne. Swoim śpiewem wzbogaca atmosferę parafialnych uroczystości religijnych związanych z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i Świętami Maryjnymi, ponieważ parafia nosi imię Niepokalanego Serca Maryi. Chór Sursum Corda z dużym powodzeniem uczestniczył m.in. w Przeglądzie Pieśni Maryjnych „Tobie Maryjo śpiewamy” w Niewodniej i w Patriotycznych Spotkaniach Chóralnych „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie. W Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Wiśniowej wziął udział po raz pierwszy.

W kolejną niedzielę stycznia (19) w kościele parafialnym w Wiśniowej wystąpi chór mieszany Zorza z Kołaczyc a z kolei 26 stycznia chór męski Echo z OK w Wiśniowej.

[W. Plezia, fot. S. Wesołowski]