Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wystawa prac uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie

wydrukuj
Wystawa prac uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie

Od 3 marca br. w strzyżowskim „Sokole” można podziwiać niezwykłe prace. Zróżnicowane pod względem stylu, techniki i tworzyw dzieła, których autorami są uczniowie rzeszowskiego Plastyka.

Na wystawie można zobaczyć tylko namiastkę tego, co na co dzień tworzą młodzi artyści w rzeszowskim Plastyku. Kilka prac malarskich, przedstawiających ludzi, a także martwą naturę. W stylu tych dzieł widać wciąż istniejącego ducha patrona szkoły Piotra Michałowskiego. Artyści pedagodzy pielęgnują w uczniach umiłowanie koloryzmu, mocne pociągnięcia pędzla czy też dynamizm. W projektach graficznych natomiast przebija się nieszablonowy tok myślenia i patrzenia na świat. Prace w drewnie i metalu odznaczają się bogatym wzornictwem, symboliką czerpiącą z tradycji, folkloru czy też inspirowane dziełami wielkich twórców. Zaś rysunki poświęcone są głównie tematyce człowieka, studium postaci a także ekspresji towarzyszącej powstawaniu dzieła.

Zróżnicowana tematyka oraz format dzieł sprawiają, iż jest to bardzo ciekawa i barwna ekspozycja. Z tego miejsca dziękujemy za udostępnienie prac pracownikom Zespołu Szkół Plastycznych, a w szczególności dyrektorowi artystycznemu, panu Sebastianowi Łańcuckiemu. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Przy tej okazji należy wspomnieć kilka ważnych informacji o samej placówce Zepole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Patronem szkoły jest Piotr Michałowski - polski malarz urodzony w Krakowie, najwybitniejszy przedstawiciel romantycznego nurtu w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Od dziecka ujawniał on uzdolnienia muzyczne i plastyczne. Już jako trzynastoletni chłopiec pobierał lekcje rysunku u Michała Stachowicza. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze, ekonomiczne i humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Getyndze. Wybitny kolorysta. Jego kompozycje odznaczają się świetnym, śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą i swobodą techniki malarskiej (operował szerokimi pociągnięciami pędzla). W twórczości Michałowskiego zaznaczyła się siła poetycznego odczucia natury i człowieka, dynamizm oraz żarliwość patrioty i romantyka.

Sama historia Zespołu Szkół Plastycznych sięga 1945 roku i rozpoczyna się w Sędziszowie Małopolskim. W pierwszych latach szkoła nosiła nazwę Miejska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, powołana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na wniosek ówczesnych władz miasta Sędziszowa Małopolskiego. Inicjatorem i założycielem placówki był: artysta-malarz Adam Hannytkiewicz, który został mianowany przez władze resortu kultury jej pierwszym dyrektorem. W 1947 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki szkoła została przemianowana na Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych. Pierwszymi specjalnościami kształcenia była metaloplastyka oraz koronkarstwo. Z dniem 1 września 1964 roku otwarto nowy dział zawodowy - zabawkarstwo, które w 1970 roku przekształcono na nową, bardziej wszechstronną specjalność „formy użytkowe”. Od 1967 roku szkoła otrzymała nazwę Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych a w 1977 roku decyzją władz, szkoła została przeniesiona do Rzeszowa, do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Staszica 16A.

Tu rozpoczął się drugi etap tworzenia i rozwoju szkoły w nowym środowisku. Kolejne lata to dostosowywanie i doskonalenie bazy dydaktycznej, specyficznej dla szkoły artystycznej, kształcenia i rozwoju szkoły. Wraz z wprowadzeniem reformy systemu oświaty, reformie ulega też szkolnictwo artystyczne. Od września 1999 roku obok 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych została utworzona 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych dla absolwentów szkół podstawowych. Od 1 września 2001 roku powołane jest 4-letnie Liceum Plastyczne dla absolwentów gimnazjów. 1 września 2003 r. na bazie istniejących szkół tworzony jest Zespół Szkół Plastycznych.

W Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie uczy się średnio około 300 uczniów. Młodzi ludzie mają tu do wyboru pięć specjalizacji: Aranżacja wnętrz, gdzie uczniowie projektują wnętrza mieszkalne i użyteczności publicznej, uczą się zasad estetyki i funkcjonalności projektowania oraz unowocześniają przestrzeń. Ceramika artystyczna to rzeźbienie w glinie, wypalanie prac w piecu oraz barwienie prac na różne sposoby szkliwami i angobami. Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka – uczniowie w tej specjalizacji kształcą się w projektowaniu i wykonaniu przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych, kują na gorąco, modelują w miedzi i uczą się konkretnego zawodu w przyszłości. Kolejną specjalizacją jest projektowanie graficzne, podczas którego uczniowie poznają profesjonalne programy graficzne, zajmują się grafiką warsztatową i projektową oraz tworzą identyfikację wizualną, projekty plakatów, książek itp. Snycerstwo to tworzenie rzeźb z drewna, wykonywanie kompozycji dekoracyjnych oraz impregnowanie wykonanych przez młodych twórców przedmiotów użytkowych.

Absolwenci szkoły otrzymują dyplom plastyka w zakresie realizowanej specjalizacji i maturę, co daje możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach plastycznych, lub w szkołach o innym profilu.

Zapraszamy zatem do zwiedzania wystawy, która wyszła spod rąk młodych adeptów sztuki z rzeszowskiego Plastyka.

[inf. Anna Krok, Katarzyna Strzępek – DK „Sokół” w Strzyżowie, fot. i opr. W. Plezia]