Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego

wydrukuj
Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego

17 października 2019 r. w oficynie dworskiej Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej promowano dwie książki, których tematem była postać i twórczość Zygmunta Mycielskiego. Spotkanie z autorami i redaktorami obu nowych pozycji wydawniczych urozmaicił koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.


Autorów książek i gości w sieni oficyny dworskiej, zamienionej na chwilę w małą salę koncertową, przywitał dyrektor PSM I st. im. Z. Mycielskiego prof. Grzegorz Oliwa. Pierwszą książkę pt. „Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje”, zaprezentowali Marek Zagańczyk (autor słowa wstępnego) i Beata Bolesławska-Lewandowska, która przeprowadziła rozmowy o kompozytorze z 10 osobami wspominającymi osobę i twórczość Z. Mycielskiego. Bardzo interesująca rozmowa, z której wyłaniała się postać Z. Mycielskiego „w każdym calu Europejczyka i zakorzenionego w polskiej tradycji i kulturze Polaka” przykuła na długą chwilę uwagę słuchaczy.


Następnie w koncercie muzyki polskiej dali popis uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie. Usłyszeliśmy utwory kompozytorów: S. Moniuszki, K. Herdzina, J. Garści, L. Nawrockiego, E. Iwan, D. Obijalskiej, które wykonali: Trio klarnetowe w składzie – Kacper Sienkowski, Karol Arciszewski, Tymoteusz Magiera, ponadto Hubert Grzebień (klasa klarnetu), Weronika Korab (klasa saksofonu), Maria Potwora i Michał Hałas (klasa fortepianu), Karolina Beluch, Katarzyna Wójtowicz, Antonina Oliwa (klasa skrzypiec). Uczniom klas klarnetu i skrzypiec akompaniował Pan Paweł Węgrzyn.


Kolejną książkę pt. „Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego” zaprezentowali redaktorzy wydania Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska i Grzegorz Oliwa. Jest to monografia zawierająca teksty – jak piszą redaktorzy – kontynuujące „dotychczasową linię badań, ukazują jednocześnie postać Zygmunta Mycielskiego w rzadko zazwyczaj uwzgledniającym kontekście czasu i miejsc, a także osób i relacji kształtujących jego postawę kompozytorską i pisarską, tak w okresie twórczego dojrzewania, jak i w latach późniejszych”. Na jej łamach zebrano grono autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe (Uniwersytety: Śląski i Warszawski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy), oraz badaczy niezależnych i społeczników niestrudzenie pielęgnujących pamięć o Zygmuncie Mycielskim.


Spotkanie było też okazją do wręczenia corocznych nagród dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Mycielskiego. Otrzymali je: Katarzyna Rybczyńska-Magoń, Urszula Szarek, Małgorzata Wojtuń, Zbigniew Mikuszewski, Aleksander Pogorilec, Dariusz Szlachta.


Organizatorami spotkania promujące obie książki była Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej i Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.


[inf. i fot. W. Plezia]