Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powstała druga część książki „Dzieje Czudca” Anny Oliwińskiej–Wacko i Ryszarda Wacko

wydrukuj
Powstała druga część książki „Dzieje Czudca” Anny Oliwińskiej–Wacko i Ryszarda Wacko

16 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Czudcu miało miejsce spotkanie patriotyczne z okazji 100 - rocznicy odzyskania niepodległości połączone z prezentacją drugiego tomu książki „Dzieje Czudca" Pani Anny Oliwińskiej-Wacko i Pana Ryszarda Wacko. Na zaproszenie autorów książki w spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy zainteresowani dziejami Czudca.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, a jednocześnie bohater wieczoru Pan Ryszard Wacko, który promocję swojej publikacji rozpoczął od przywitania i przedstawienia przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, członek Zarządu Powiatu Pan Marian Złotek, Wójt Elekt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski, Ks. Dziekan Antoni Kocoł, proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Czudcu, dyrektorzy szkół, instytucji i placówek kultury z terenu Gminy Czudec i in.

Tytułem wstępu Pani Lidia Bytnar, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Zespole Szkół w Czudcu przedstawiła sylwetki autorów, a chór „Benedictus" z Czudca pod dyrekcją Pana Szymona Steca wykonał kilka utworów patriotycznych. W wykonaniu chórzystów  podczas całego spotkania autorskiego można było usłyszeć m.in. znane i lubiane przez wszystkich piosenki takie jak„Wojenko, wojenko", „Dziś do ciebie przyjść nie mogę", „Ostatni mazur", a także niezwykle przejmujące wykonanie pieśni religijnej „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej". Z krótką częścią artystyczną wystąpili także uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu.

Następnie autorzy książki w formie ciekawego wykładu popartego prezentacją multimedialną przedstawiali zawartość drugiego tomu, prezentując po raz pierwszy publikowane materiały źródłowe, archiwalne fotografie, mieszkańców Czudca, walczących o wolność swojej Ojczyzny, działalność charytatywną Aleksandry Uznańskiej oraz ciekawostki z życia mieszkańców Czudca i okolic m.in. na temat zawodów w koszeniu kosą, uprawy ryżu czy istnienia Państwa Czudec. Jak mówili, w pierwszym tomie opisane zostały najdawniejsze dzieje Czudca aż do XIX w. rzeczywistości małego miasteczka galicyjskiego. W drugim tomie omówione zostały zaś istotne fakty z historii Czudca, poczynając od XIX w. poprzez czasy I i II wojny światowej, okres 20 -lecia międzywojennego a kończąc na pierwszych latach powojennych. W związku zdysponowaniem przez autorów większą ilością materiałów źródłowych na temat czudeckiej historii w drugim tomie przedstawiono m.in. postać Damy Krzyża Gwiaździstego, Karoliny z Małachowskich Grabieńskiej, uzupełniono losy Żydów czudeckich w czasie II wojny światowej, zwrócono uwagę na ciekawe wydarzenia związane z budową kościoła, działalnością bractw religijnych, chóru parafialnego, cechów rzemieślniczych, szkoły, stanowiącej wówczas centrum życia kulturalnego dawnego miasteczka, a na podstawie dostępnych książek, zapisów z kronik szkolnych oraz niepublikowanych do tej pory wspomnień i relacji pamiętnikarskich bardzo dokładnie opracowano temat okupacji hitlerowskiej w Czudcu. Drugą część publikacji stanowią informacje na temat czudeckiej gospodarki, rolnictwa, przemysłu i walorów turystycznych Czudca. Dopełnieniem książki wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej są liczne, unikatowe fotografie.

Piątkowe spotkanie zakończyła luźna rozmowa, podczas której zaproszeni gości i mieszkańcy wyrażali podziw dla pracy autorów, gratulowali ciekawej publikacji, a także dzielili się wrażeniami i wspomnieniami związanymi z historią Czudca.

[Inf. i zdjęcie A.Zielińska]