Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie”

wydrukuj
Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Herberta „Niepodległość to wyzwanie”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców ziemi strzyżowskiej z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Autorskie wiersze należy nadsyłać w terminie do 14 września 2018 r. Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r.

Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie" jest organizowany przez Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze" pod patronatem Starosty Strzyżowskiego. Konkurs organizowany jest z uwzględnieniem trzech grup wiekowych: dzieci do lat 14 - gr. I; młodzież w wieku od 15 do 18 lat - gr. II; dorośli - gr. III. Celem Konkursu jest popularyzacja lokalnej twórczości poetyckiej, upowszechnianie wartości i postaw patriotycznych w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, a także wykorzystanie europejskich motywów kultury oraz doskonalenie języka poetyckiego w kontekście twórczości Zbigniewa Herberta.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie wiersze autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były publikowane ani prezentowane. Każdy autor może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory zgodne z założeniami regulaminu. Każdy nadesłany wiersz powinien zostać oznaczony godłem (pseudonimem), z użyciem dowolnej kombinacji liter i/lub cyfr oraz tytułem i grupą wiekową do której należy autor (np. wianek 34 - gr. I lub maszynista - gr. III). Wiersze należy przesłać w formie wydruku w 5. egzemplarzach na adres Organizatorów: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 193. z dopiskiem: Powiatowy konkurs poetycki im. Zbigniewa Herberta pn. „Niepodległość to wyzwanie". Do wydruków w przesyłce należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją wierszy na płycie CD. Obydwie koperty, mała i duża, powinny być opisane godłem, takim samym jak wiersze i płyta. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora wierszy prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez organizatora.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu planowane jest na 10 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego: http://www.strzyzowski.powiat.pl/, fanpage'u Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze" http://zakorzenieniwkulturze.pl/

[inf. PCKiT Wiśniowa, opr. W. Plezia]