Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury

wydrukuj
Nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury

27 listopada 2019 r. na sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie podczas XIV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego wręczono nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury. Odebrali je Maria Baran prezes Zarządu Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich i prof. dr hab. Grzegorz Oliwa.

Na wniosek burmistrza Strzyżowa Waldemara Góry Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął uchwałę o przyznaniu nagród w dziedzinie kultury dla Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich i prof. dra hab. Grzegorza Oliwy. Oto krótkie uzasadnienie do nagród:

Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów powstało w 2008 r. i skupia 13 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Strzyżów. Stowarzyszenie aktywnie działa na obszarze całego województwa podkarpackiego. Głównym jego zadaniem jest upowszechnianie kultury wiejskiej, kształtowanie folkloru, kultywowanie rękodzieła i sztuki ludowej, organizowanie lokalnych wydarzeń podtrzymujących tradycję, obrzędy i zwyczaje ludowe. Prowadzi pokazy tradycyjnej kuchni kultywując powrót do tradycji zdrowego żywienia, organizuje różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Promuje Gminę Strzyżów poprzez udział w różnych imprezach o charakterze kulturalnym i serwowanie tam lokalnych potraw. Stowarzyszenie jest gospodarzem i współorganizatorem wielu imprez i uroczystości tj. Jarmark Strzyżowski, Święto Pieczonego Ziemniaka, Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy, obchody Dni Św. Michała. Działalność Stowarzyszenia umożliwia mieszkańcom powiatu strzyżowskiego poznanie tradycji regionalnych i przyczynia się do integracji środowiska lokalnego. Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów aktywizuje i integruje środowisko lokalne, a poprzez podejmowane inicjatywy promuje Ziemię Strzyżowską na uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Grzegorz Oliwa w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie dyrygentury, a w roku 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych. Jeszcze podczas studiów w 1992 roku, rozpoczął pracę zawodową w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie a w 1999 r. objął stanowisko dyrektora tej szkoły. W latach 1990-2002 był liderem grupy wokalnej „Fiat Singers”, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual.


Jest założycielem, dyrygentem i dyrektorem artystycznym Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który powstał w 1994 roku przy Domu Kultury „Sokół”. Dwudziestopięcioletnia działalność chóru zaowocowała współpracą z wybitnymi polskimi artystami m.in.: Włodzimierzem Korczem, Alicją Majewską, Zbigniewem Wodeckim. Rezultatem tej współpracy są nagrania radiowe, płyty, udział w programach telewizyjnych, jak również wspólne koncerty m.in. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Sali Kongresowej, Teatrze „Roma”, Teatrze „Na Woli”, studiu koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej i w kilkudziesięciu salach koncertowych w całej Polsce. Strzyżowski Chór Kameralny koncertował również za granicą, prezentując swój kunszt wokalny mieszkańcom: Anglii, Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Ukrainy. G. Oliwa jest także od 2014 r. dyrygentem Podkarpackiego Chóru Męskiego oraz od października 2018 r. Chóru Nauczycielskiego „Akord” Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Spektakularnym efektem współpracy Grzegorza Oliwy z chórami jest premierowe wykonanie Oratorium pt. „Kazimierz Pułaski”, które miało miejsce 28 września br. w Strzyżowskiej Kolegiacie. Należy dodać, że Oratorium zostało skomponowane przez legendarnego polskiego kompozytora Włodzimierza Korcza do słów krakowskiej poetki Moniki Partyk, a solistami byli znakomici polscy artyści: Olga Bończyk, Alicja Majewskia, Grzegorz Wilk i Łukasz Zagrobelny oraz narrator Andrzej Ferenc. G. Oliwa koncertował także z Chórem Filharmonii Śląskiej, Tarnowską Orkiestrą Kameralną oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Wspólnie z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną dokonał nagrań utworów znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie - „Muzykalia łańcuckie” oraz „Muzykalia łańcuckie – koncerty” – z udziałem Joanny Supranowicz, Roberta Naściszewskiego i Tomasza Strahla. Od 1998 roku jest pracownikiem naukowym Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. Od 2005 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Wielokrotnie prowadził seminaria i wykłady dla dyrygentów oraz uczestniczył w pracach jury różnych festiwali chóralnych. Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego, a od 2014 jego wiceprezesem. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest regionalnym kuratorem projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.


Po wręczeniu nagród gratulacje nagrodzonym złożyli członkowie Zarządu na czele z przewodniczącym, starostą strzyżowskim Bogdanem Żyburą i wicestarostą Tomaszem Garncarskim. Do gratulacji w imieniu radnych przyłączyła się także przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda.


Maria Baran dziękując za nagrodę i wyróżnienie obiecała, że nadal Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet będzie pracować w strzyżowskim środowisku jak pracuje, a „nagrodę, którą otrzymaliśmy w dobry sposób „zużyjemy””. Natomiast Grzegorz Oliwa dziękując za otrzymaną nagrodę przytoczył fragment piosenki Alicji Majewskiej do słów K.I. Gałczyńskiego „Kultura to nie żaden cud, // Lecz zwykła świeczka, // To tych spod serca parę nut, // Ludzkość serdeczna” i życzył członkom Zarządu, radnym i gościom, aby za pomocą kultury, tej ludowej i tej wysokiej byli dla siebie bardziej serdeczni i mili, by kultura łagodziła obyczaje.

Na zdjeciu laureaci nagród i członkowie Zarządu Powiatu. Stoją od lewej: Stanisław Gierlak, Józef Dzindzio, Maria Baran, Grzegorz Oliwa, Bogdan Żybura, Tomasz Garncarski i Grzegorz Tomaszewski.

[opr. i fot. W. Plezia]