Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Zarządu Powiatu dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej i kapeli „Cajmery” z Niebylca

wydrukuj
Nagrody Zarządu Powiatu dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej i kapeli „Cajmery” z Niebylca

15 sierpnia 2020 r. podczas Gminnych Dożynek w Niebylcu starosta strzyżowski Bogdan Żybura wręczył coroczne nagrody Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymali je: Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej i kapela „Cajmery”.


Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej zostało założone w 2011 roku i jego głównym celem działalności jest integracja mieszkańców gminy Niebylec, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz inspirowanie badań i utrwalanie historii regionu, poprzez prowadzenie różnych projektów badawczych. Jednym z nich jest wydawnictwo „Rocznik Niebylecki”, w którym publikowane są materiały o regionie niebyleckim. Wydawnictwo składa się z trzech części. Pierwsza traktuje o historii, filologii, etnografii i socjologii tego terenu. Druga to opisy ważnych wydarzeń np. religijne, z życia wsi, organizacji społecznych jak również wydarzenia ponadlokalne, ale związane z regionem niebyleckim. Część trzecia to biogramy osób związanych z regionem i osób ważnych dla Ziemi Niebyleckiej.

Wyniki prac badawczych Towarzystwa oprócz „Rocznika Niebyleckiego” publikowane są w innych wydawnictwach: „Niebylec w starej fotografii”, „Pamiętnik Andrzeja Urbana”, „Parafia Gwoźnica Górna. Tradycja pierwszej pielgrzymki na Kalwarie Pacławską”. Towarzystwo jest także organizatorem i współorganizatorem konkursów literackich, wystaw i konferencji naukowych. Podjęło też inicjatywę odnawiania zapomnianych pomników i nagrobków świadczących o kulturze i przeszłości regionu. Organizuje wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru, filharmonii, spotkania integracyjne. Towarzystwo mimo krótkiego czasu działalności zostało nagrodzone Nagrodą Honorową Wójta Gminy Niebylec, a w 2017 r. zostało uznane za najlepiej działającą organizację pozarządową na Podkarpaciu w dziedzinie kultury.

Kapela „Cajmery” została założona w 2000 roku przez Janusza Raka i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Na repertuar kapeli składają się melodie związane z folklorem rzeszowskim, przyśpiewki i własne kompozycje. „Cajmery” bawią publiczność podczas wszelkiego rodzaju imprez: uroczystości, biesiad, pikników, spotkań integracyjnych, jasełkowych i opłatkowych. Współpracują i przedstawiają wspólne programy z dziećmi i młodzieżą. Ze swoim programem występują nie tylko w gminie Niebylec, ale także na imprezach powiatowych i w województwie. Kapela reprezentowała gminę Niebylec podczas VIII Festiwalu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach na Litwie. Nagrała też dwie płyty CD w 2010 i 2015 r. Z okazji 15 lat działalności w 2015 roku otrzymała Nagrodę Honorową Wójta Gminy Niebylec w dziedzinie upowszechniania kultury.

Na zdjęciu: Nagrodę z rąk starosty Bogdana Żybury odbiera przezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej Antoni Chuchla. Na scenie także członkowie kapeli „Cajmery”.

[opr. i fot. Wiesław Plezia]