Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konkurs na komiks pt. „Spełnienie marzenia – bez uzależnienia”

wydrukuj
Konkurs na komiks pt. „Spełnienie marzenia – bez uzależnienia”

Konkurs na komiks pt. „Spełnienie marzenia – bez uzależnienia”

Głównym celem jest ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych poprzez edukowanie dzieci i młodzieży o szkodliwości tych środków. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 8 plansz. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumie się jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 7 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Głównym organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie.  Patronat nad konkursem objął Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura.

Poniżej regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia: