Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

CZUDRYS 2019-2022 w Krakowie

wydrukuj
CZUDRYS 2019-2022 w Krakowie

28 kwietnia 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie otwarto wystawę Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowego Czudrys 2019-2022. W hallu I piętra (lewe skrzydło) Biblioteki zaprezentowano prace 40 autorów. Rysunki będzie można oglądać do 21 maja br.

„Plener rysunkowy Czudrys to niezaprzeczalnie artystyczny fenomen na skalę krajową. Jego pomysłodawcą jest dr hab. Janusz Pokrywka prof. UR. – napisano w katalogu wystawy - Celem pleneru jest stworzenie dwóch, wielkoformatowych rysunków (dowolnym narzędziem), z których jeden pozostaje własnością twórcy, a drugi zostaje przekazany organizatorowi, ponieważ założeniem organizatorów jest utworzenie w przyszłości galerii rysunku o nawie „PGR” (Podkarpacka Galeria Rysunku).

Plener ma charakter cykliczny i obejmuje okres wakacyjny, natomiast udział w nim jest jednorazowy. Od zaproszonych artystów oczekuje się rysunków kreacyjnych w pełni określających osobowość twórczą z zaznaczeniem jednak sytuacji dokumentującej w jakimś sensie miejsce pobytu. Zaproszeni artyści w trakcie pleneru poznają bogatą historię miejscowości Czudec, jej walory architektoniczne, krajobrazowe, jak i kulturowe. Rokrocznie na plener zapraszani są artyści – rysownicy, którzy na swój własny i niepowtarzalny sposób ujmują realną, zastaną przestrzeń, dotykając świata emocji, zmysłów i wyobraźni stanowiącej o ich tożsamości twórczej, tworząc tym samym kreacyjny obraz.

Prace powstałe podczas pleneru to bardzo intymne wypowiedzi skłaniające widza do refleksji na temat ludzkiego bytu, przemijania, czasu, doznawania indywidualnych przeżyć, to również dialogowanie z materią metafizyczną, jak i otaczającą rzeczywistością.

Na wystawie znajdują się prace rysunkowe z czterech edycji, stanowiąc bogate już pokłosie tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.”

Obszerny materiał filmowy iTVPoludnie z otwarcia wystawy pod linkiem: http://itvpoludnie.pl/filmy/krakow_2023.mp4

[fot. Michał Jędrzejewski „Czudec I” 2022, karton A0]