Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego – narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego – narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji

Opis szczegółowy:

 

Z uwagi na konieczność podniesienia efektywności pracy i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz gmin z obszaru powiatu podjęto działania w celu utworzenia Systemu Geoinformacyjnego Powiatu Strzyżowskiego, wdrażającego system rozwiązań gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, do których dostęp przebiega w sposób zautomatyzowany. Polepszeniu uległa również skuteczność procesów decyzyjnych w obrębie działań administracyjnych powiatu. Szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji usprawnił realizację zadań publicznych na rzecz jednostek administracji gminnej z obszaru powiatu, obywateli, gospodarki i instytucji życia społecznego. Pracownikom administracyjnym udostępniono zintegrowany system zarządzania informacjami (SGPS), który przyczynił się do automatyzacji wymiany informacji w zakresie wybranych elementów oraz doprowadził do poprawy jakości wzajemnego współdziałania powiatu i gmin. Podstawową cechą systemu stało się przyśpieszenie procesów decyzyjnych oraz usprawnienie realizacji podstawowych zadań związanych  z: gospodarką komunalną, mieszkaniową, zarządzaniem oraz obrotem nieruchomościami i gruntami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego.

System pod adresem: https://sgps.strzyzowski.pl

 

Koszt:

2 204 037,00 PLN, w tym:

1 759 833,48 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   444 203,52 PLN – środki własne Powiatu

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.869861, 21.788478