Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936R Niebylec-Gwoźnica

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936R Niebylec-Gwoźnica

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z budową chodnika prowadzone były w Konieczkowej (gmina Niebylec) na odcinku od km 0+410 do km 1+210 oraz od km 1+145 do km 2+810.  W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 2465 mb.

 

Koszt:

698 999,78 PLN, w tym:

  61 930,00 PLN – rezerwa subwencji ogólnej

637 069,78 PLN – środki własne Powiatu

 

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.855147, 21.908112 – początek odcinka drogi

49.849860, 21.915364  – koniec odcinka drogi

 

49.850545, 21.914871 – początek odcinka drogi

49.840947, 21.930624  – koniec odcinka drogi