Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Rewitalizacja oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze

Opis szczegółowy:

W ramach inwestycji przebudowano zabytkowy budynek Oficyny dworskiej znajdującej się w zespole parkowo-dworskimi folwarcznym w Wiśniowej i utworzono sale ekspozycyjne zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne wyposażone w multimedialny sprzęt.

W wyniku realizacji robót na parterze powstały: sala audiowizualna wyposażona w tablicę interaktywną (mieszcząca do 30 osób), 4 sale wystawowe przeznaczone na prezentację treści związane z kulturą, zabytkami, turystyką powiatu strzyżowskiego za pomocą sprzętu multimedialnego: nowoczesnych monitorów dotykowych, kiosku multimedialnego. Ponadto powstały pomieszczenia na WC, kotłownię oraz serwer. Na I piętrze utworzono i wyposażono 5 sal do ekspozycji tradycyjnych: zakupiono ścianki ekspozycyjne, gabloty, system zawieszeń obrazów z oświetleniem oraz postumenty ekspozycyjne. W jednej z sal na I piętrze został zrekonstruowany i wyposażony pokój Zygmunta Mycielskiego na wzór z 1931 r.

 

Koszt:

Wartość inwestycji:  2 288 916,37 PLN, w tym:

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 250 407,74 PLN,

-środki własne Powiatu 938 508,63 PLN, 

-Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 100 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowano z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z dotacji celowej udzielonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016 (dokumentacja konserwatorska) i 2018 (roboty budowlane)

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

49.866584, 21.645116