Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów

Opis szczegółowy:

 

Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego na rzece Wisłok w km 5+308 w miejscowości Zaborów (gmina Czudec). Zakres prac obejmował: rozbiórkę pomostu drewnianego dotychczasowego mostu wraz z dojazdami do niego, rozbiórkę istniejących przyczółków, wzmocnienie istniejących filarów, wykonanie mostu zespolonego w tym: montaż dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami, wykonanie żelbetowej płyty pomostu, wykonanie nawierzchni na moście, montaż elementów wyposażenia, wykonanie dojazdów do mostu, wykonanie pozostałych prac wykończeniowych.

 

Poprzedni most w Zaborowie miał konstrukcję stalowo-drewnianą, co ograniczało jego nośność do 10 ton. W tej postaci  funkcjonował od lat 60 - tych XX w. Wymagał zatem gruntownej przebudowy i modernizacji. Obecna konstrukcja mostu, zrealizowana w czasie kilku miesięcy 2017 r., umożliwia praktycznie pełny ruch przez rzekę Wisłok dla wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Nowy obiekt o długości całkowitej ok. 80 m i szerokości prawie 9 m, przy szerokości jezdni 6 m posiada konstrukcję żelbetonową, a jego nośność wynosi 40 ton. Na moście powstał także chodnik dla pieszych o szerokości 1,25 m. Ponadto w ramach zadania dokonano korekty drogi w obrębie dojazdów do mostu, a także umocniono koryto rzeki Wisłok.

 

Koszt:

5 803 210,36 PLN, w tym:

2 503 600,00 PLN – środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

3 299 610,36 PLN – środki własne Powiatu.

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.917589, 21.821411