Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa-Niebylec wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1931 R Żarnowa-Niebylec wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Opis szczegółowy:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie strzyżowskim w miejscowości Żarnowa. Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się w granicach gminy Strzyżów.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- chodnik w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej o długości 240,00 m,

- kładkę dla pieszych,

- montaż barieroporęczy stalowych w ilości 24 mb.

 

Koszt:

295 893,99 PLN, w tym:

122 286,00 PLN – rezerwa subwencji ogólnej

  50 000,00 PLN – środki gminy Strzyżów

123 607,99 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.875136, 21.817889 – początek odcinka drogi

49.873597, 21.823404  – koniec odcinka drogi