Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych

Opis szczegółowy:

 

W ramach inwestycji wzdłuż drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa (gmina Wiśniowa) powstał chodnik o długości 500 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i wykończeniowe (m.in. opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, karczowanie krzaków, roboty pomiarowe, zabezpieczenie i plantowanie skarp i korony drogi),

- chodnik dla pieszych z kanalizacją deszczową – 500 mb,

- roboty nawierzchniowe związane z poszerzeniem jezdni i korektą łuków,

- wyznaczenie przejścia dla pieszych,

- ustawienie barier wygrodzeniowych typu U 11a,

- ustawienie barier energochłonnych,

- oznakowanie pionowe.

 

Koszt:

340 212,10 PLN, w tym:

  85 212,10 PLN – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

  85 000,00 PLN – środki Gminy Wiśniowa

170 000,00 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.862722, 21.708112 – początek odcinka drogi

49.858707, 21.706000 – koniec odcinka drogi