Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z dojazdami w m. Nowa Wieś

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z dojazdami w miejscowości Nowa Wieś

Opis szczegółowy:

 

Inwestycja polegała na przebudowie mostu w km 8+838 na potoku Skrzynowski wraz z dojazdami w km od 8+340 do 8+818 i km od 8+858 do 9+338 w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca-Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącego mostu, polegającą na rozbiórce mostu stałego i wykonaniu w jego miejscu przepustu z blachy stalowej falistej podatnej o przekroju zamkniętym, wykonaniu odcinkowego umocnienia koryta potoku w obrębie przepustu oraz montażu elementów wyposażenia. W ramach przebudowy dojazdów wykonano

przebudowę istniejącego uszkodzonego przepustu pod koroną drogi,  polegającą na wykonaniu: podbudowy MC metodą recyklingu na zimno o głębokości 40 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, a także utwardzenie uszkodzonych poboczy kruszywem łamanym oraz odmulenie rowów.

 

Przebudowany most posiada następujące parametry:

- długość całkowita 6,85m (konstrukcja stalowa przepustu),

- szerokość przepustu (światło) 4,13 m,

- wysokość przepustu 2,57 m,

- nośność obliczeniowa kl. B wg PN-85/S-10030, tj. 40 t.

 

Projektowane parametry przekroju poprzecznego drogi:

- szerokość jezdni 2 x 2,75 m,

- szerokość poboczy i barieroporęczy 2 x 0,75 m,

- szerokość korony 7,00 m.

 

Koszt:

 

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

49.941395, 21.787620 – początek  przebudowywanego odcinka drogi

49.935926, 21.791252 – most drogowy

49.933130, 21.796591 – koniec przebudowywanego odcinka drogi