Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska wraz z odbudową przepustów w m. Markuszowa i Oparówka

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska wraz z odbudową przepustów w m. Markuszowa i Oparówka

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1926R prowadzone były Markuszowej i Oparówce w km od 2+490 do 2+655, od 3+050 do 3+800, od 5+318 do 5+855 wraz z odbudową przepustów w km 3+804.  Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 1452 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę istniejącego uszkodzonego przepustu fi 1000 mm w km 3+804 wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów przy pomocy koszy siatkowo-kamiennych,

- odcinkowe zabezpieczenie podmytej skarpy i korpusu drogowego koszami siatkowo-kamiennymi i płytami ażurowymi,

- podbudowę metodą recyklingu na zimno,

- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego,

- warstwę wiążącą i ścieralną z masy mineralno-asfaltowej,

- utwardzenie uszkodzonych poboczy kruszywem łamanym.

 

Koszt:

1 170 051,19 PLN, w tym:

   920 000,00 PLN –  środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie   skutków klęsk żywiołowych

   250 051,19 PLN – środki własne Powiatu

 

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.858698, 21.705841 – początek odcinka drogi

49.853688, 21.703309  – koniec odcinka drogi

 

49.850515, 21.701086 – początek odcinka drogi

49.844552, 21.703813  – koniec odcinka drogi

 

49.833076, 21.713940 – początek odcinka drogi

49.834810, 21.720830 – koniec odcinka drogi