Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Powiat Strzyżowski

Opis szczegółowy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Strzyżowie jako jednostka organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego realizuje statutową działalność związaną z systemem wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2015-2017. Do tej pory jednostka nie dysponowała odpowiednim zapleczem umożliwiającym rodzinom pieczy zastępczej z pełnego korzystania z usług koordynatorów, kierownika jednostki i specjalistów tj. prawnika, psychologa i pedagoga. W związku z powyższym Beneficjent podjął inicjatywę utworzenia pomieszczeń dla jednostki systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu była poprawa dostępu do jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej powiatu strzyżowskiego. W istniejącym budynku zlokalizowanym na ul. Parkowej 7 w Strzyżowie przebudowano i rozbudowano istniejące pomieszczenia I piętra oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, umożliwiające jednostce PCPR pełnienie roli jednostki systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W ramach robót budowlanych i instalacyjnych wykonano:

- przebudowę układu pomieszczeń i posadzek na I piętrze,

- ocieplenie wewnętrznych ścian budynku wraz z wymianą drzwi,

- instalacje niskoprądowe,

- dobudowę windy zewnętrznej przystosowanej do osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych,

- dobudowę pomieszczeń (sala audiowizualna – szkoleniowa o powierzchni 126 m2 wraz z komunikacją oraz pomieszczeniami pomocniczymi) oraz połączenie budynku przy ul. Parkowej 7 z budynkiem Starostwa Powiatowego w Strzyżowie łącznikiem dobudowanym na filarach.

 

Koszt:

2 198 768,95  PLN, w tym:

1 347 008,31 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

   851 760,64 PLN – środki własne Powiatu.

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

49.869941, 21.789182