Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1323R prowadzone były w

w km od 3+575 do 4+050, od 5+675 do 5+940 i od 7+080 do 7+335.  W ramach inwestycji wykonano chodnik dla pieszych z kostki betonowej w trzech w miejscowościach położonych na terenie gminy Frysztak tj. w Gliniku Średnim, Gliniku Górnym i Gogołowie. Łączna długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 995 mb.

 

Koszt:

1 122 146,74 PLN, w tym:

   988 543,74 PLN – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

   133 603,00 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.844131, 21.572261 – początek odcinka drogi

49.844517, 21.565937  – koniec odcinka drogi

 

49.848331, 21.544774 – początek odcinka drogi

49.848782, 21.541071 – koniec odcinka drogi

 

49.848196, 21.526721 – początek odcinka drogi

49.848722, 21.523539 – koniec odcinka drogi