Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego

Opis szczegółowy:

Projekt dotyczył modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Strzyżowie przy ul. Parkowej 7 i w Dobrzechowie, mających na celu osiągnięcia jak najlepszej efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zużycie energii.

Zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjnych obejmował:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowę instalacji CO, CWU, kotłowni,

- system inteligentnego zarządzania ogrzewaniem,

- budowę wentylacji nawiewno-wywiewnej (wraz z chłodzeniem dla budynku przy ul. Parkowa 7 w Strzyżowie).

Ponadto w budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie przewidziano montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 28kWp umieszczonych na południowej ścianie budynku wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej budynku do zasilania urządzeń w celu zapewnienia źródła odnawialnej energii dla zasilania pompy ciepła.

 

Koszt:

2 986 775,34 PLN, w tym:

2 008 543,87 PLN – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

   978 231,47 PLN – środki własne Powiatu.

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Rok ukończenia:

2018

Lokalizacja:

49.871139, 21.753750 (Dobrzechów)

49.869972, 21.789306  (Strzyżów)