Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z budową chodnika prowadzone były w Wysokiej Strzyżowskiej (gmina Strzyżów) na odcinku od km 2+030 do km 2+210. W ramach inwestycji wykonano chodnik dla pieszych z kostki betonowej o długości 180 mb.

Koszt:

179 648,27 PLN – środki własne Powiatu  

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.859928, 21.739412 – początek odcinka drogi

49.858934, 21.737872  – koniec odcinka drogi