Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wilhelm Zajączkowski

wydrukuj
Wilhelm Zajączkowski

Wilhelm Zajączkowski żył w latach 1836 -1909. Urodzony w Strzyżowie, wybitny polski farmakolog i aptekarz. Studiował w Krakowie, Wiedniu i Bolonii. Obdarzony dużymi ambicjami, wszechstronnymi zainteresowaniami i materialnymi możliwościami, dużo podróżował po całej Europie. Jednak większość życia spędził w rodzinnej aptece w Rynku pod nr 2 - w Strzyżowie. Był aptekarzem, wielkim patriotą i społecznikiem. W 1888 roku otrzymał pierwszą nagrodę Towarzystwa Aptek we Lwowie za naukowe wyczerpujące dzieło ,,Komentarz do leksykonu austriackiego''. W roku 1890 ukończył 5 tomową pracę pt. ,,Lexikon Synonimorum Fharmaceuticorum dla 7 tysięcy surowców" wydaną w Warszawie w roku 1892, stron 1300. W roku następnym powyższa praca ukazała się w pięciu językach. W 1895 r. otrzymał pierwszą nagrodę za ,,Podręcznik dla uczniów farmacji" - pięciotomowe dzieło używane jeszcze w okresie międzywojennym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wraz z innymi rówieśnikami należał do tych, którzy swoimi wpływami przyspieszyli powołanie upragnionego powiatu. Zaszczepili w mieście i okolicy ideę Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół'' a po latach doprowadzili do skutku budowę pięknego gniazda sokolego - w pełni przewidując wychowawczą i patriotyczną rolę  całego ruchu.

W latach 1878 -1882 pełnił funkcję burmistrza miasta Strzyżowa. Cały jego warsztat pracy oraz rękopisy i księgi naukowe znajdują się dziś w Krakowie - w Muzeum Aptekarskim przy  ul. Basztowej 1. Wilhelm Zajączkowski za całokształt działalności społecznej i naukowej otrzymał w 1908 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzyżowa.