Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Karolina Wojnarowska

wydrukuj

Karolina Wojnarowska z domu Rylska. Jedna z najważniejszych, choć niestety dziś zapomnianych pisarek czasów przełomu polskiego romantyzmu i pozytywizmu urodziła się w Połomi (w obwodzie jasielskim w Galicji). Na świat przyszła 4 listopada 1814 roku jako córka Antoniego i Antoniny z Myszkowskich. Jak podaje Franciszek Maksymilian Sobieszczański w „Encyklopedii Powszechnej", uposażona znakomitymi zdolnościami i bystrym umysłem, od początku objawiała żywą chęć wzbogacenia się nauką. Jej dom rodzinny prawdopodobnie znajdował się w przysiółku Gadajówka. Karolina Rylska wyszła za mąż za Franciszka Wojnarowskiego. Po ślubie przebywała w Krakowie. Miała jedną córkę Julię, której wychowaniu poświęciła się i dla której została pisarką. Prace połomskiej pisarki porównywano z dziełami innej sławnej pisarki XIX wieku, Klementyny Hoffmanowej. Karolina z Rylskich Wojnarowska zmarła 12 maja 1858 roku w Kościelisku pod Krakowem. Pisała także pod pseudonimami: ***, Karolina W., Młoda Polka, ks. L. Nawara, Karol Nowowiejski. Swoje utwory ogłaszała w „Dniu Literackim", „Nowinach Lwowskich" i „Przyjacielu Ludu". Niestety, nie zachowała się żadna jej fotografia.

Twórczość literacka

1. Ostatnie rady ojca dla syna, Wrocław 1842, (wy. bezimienne).

2. Słowa prawdy dla użytku wszystkich stanów zebrał ks. L. Nawara, Lipsk 1842 (także jako: Słowa prawdy... przez *** Lipsk 1846).

3. Do matek polskich słów kilka o przyszłości wzrastających pokoleń, Lipsk 1843. 4. Pierścionki Babuni, czyli bieg życia kobiety w pięciu oddziałach przez autorkę Słów kilku do matek polskich, t. 1-4, Lipsk 1845. Wyd. następne Warszawa 1852 (ocenzurowane) (tekst jest dostępny w czytelni WiMBP przy ul. Sokoła w Rzeszowie)

5. Bluszcze przez młodą Polkę, Lipsk 1846.

6. O potrzebach naszego czasu. Uwagi dla kobiet, Lipsk 1868.

7. Bajka o srebrnej pestce i tajemnicy wszystkich czasów, Warszawa 1928 r.