Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Roman Konieczkowski

wydrukuj
Roman Konieczkowski

Roman Konieczkowski (1912-1998)

Urodził się w Godowej. Żołnierz Armii Krajowej, PS. „Głaz", „Krzemień", „Skok", „Szaniec". Dowódca placówki AK Nr 88b „Śliwa". Autor dwóch książek: Strzępy wspomnień i Akowskie krzyże. Rozpoczął starania o rehabilitację Demokratycznej Armii krajowej. Inicjator budowy pomników poświęconych żołnierzom AK i DAK w Koniakowie i Strzyżowie, których poświęcenie odbyło się w 1994 roku. Rada miejska nadała Mu Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzyżowa w 1994 roku w dowód uznania za działalność konspiracyjną w okresie okupacji hitlerowskiej oraz za utrzymywanie bliskich i serdecznych więzi z rodzinną ziemią strzyżowską.