Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pułanki

wydrukuj
Pułanki

Na zdjęciu: Ogród rzeźb Józefa Mendrali w Pułankach, fot. Michał Kut

Pułanki – wieś w gminie Frysztak, położona po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, na lewym brzegu Wisłoka. Graniczy z: Frysztakiem, Glinikiem Średnim, Glinikiem Dolnym, Cieszyną, Jazową i Kobylem. Zajmuje obszar 395,25 ha i liczy 811 mieszkańców (2011 r.)[1]. Nazwa wsi wywodzi się od słowa półłanek[2], które oznaczało pole o powierzchni 1/2 łanu. W źródłach pisanych nazwa wioski nie pojawia się do XVII w.[3] Wymieniona jest dopiero w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1880 r. jako miejscowość w powiecie jasielskim, otoczona od północy i zachodu lasem, stanowiąca przedmieście północne Frysztaka i zajmująca obszar nawodniony potokami wpadającymi do Wisłoka[4]. Zestawienie[5] J. Bigo z r. 1886 przynosi informację o 469 mieszkańcach wioski według spisu z 1880 r. Od początku wieś pozostawała w ręku tych samych właścicieli, co sąsiadujący Frysztak. Teren Pułanek wchodzi w skład Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku.
Współcześnie funkcjonują tutaj m.in.: Koło Gospodyń Wiejskich (od 1956 r.), Ochotnicza Straż Pożarna (od 1968 r.), gminna oczyszczalnia ścieków (od 2010 r.), do której doprowadzane są ścieki z miejscowości: Pułanki, Frysztak, Glinik Dolny i Twierdza i in. W Pułankach warto zobaczyć m.in.: piękne widoki na zalesione wzgórza i położoną w dole rzekę Wisłok; ogród rzeźb Józefa Mendrali i in.
Ciekawostki: Jednym z piękniejszych miejsc w powiecie strzyżowskim o walorach krajobrazowych jest przełom Wisłoka w Pułankach, zwany Bramą Frysztacką. Silnie meandrująca rzeka przedziera się tutaj przez pasmo Klonowej Góry, w obrębie którego położone są najwyższe wzniesienia powiatu i Pogórza Strzyżowskiego.

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, [dostęp: 12.11.2016].
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 26.
 3. ^ Tamże.
 4. ^ Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, s. 286.
 5. ^ Por. J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem starostw, sądów powiatowych […], z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny, Złoczów 1886, s. 159.