Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Łętownia

wydrukuj
Łętownia

Na zdjęciu: Łętownia - budynek mieszkalny jako przykład współczesnej zabudowy, fot. Paweł Wójcik

Łętownia – wieś w gminie Strzyżów, położona w malowniczej kotlinie, otoczona lasami, nad potokiem ze zbiornikiem retencyjnym, pełniącym funkcję rekreacyjną i ochrony przeciwpowodziowej[1]. Graniczy z: Tropiami, Pstrągową, Nową Wsią, Glinikiem Zaborowskim i Strzyżowem. Zajmuje powierzchnię 348,07 ha i liczy 163 mieszkańców (2011 r.)[2]. A. Myszka nazwę wsi wywodzi od słowa łęt[3] (z łacińskiego lentus – gibki, powolny, giętki) używanego w gwarach w stosunku m.in. do wiotkiej łodygi ziemniaka, co związane jest z rolniczą tradycją miejscowości i całego obszaru powiatu strzyżowskiego. Po raz pierwszy nazwa wioski w brzmieniu Lanthownya wymieniona jest w dokumencie z 1480 r. wśród innych wsi graniczących z dobrami uposażenia parafii w Strzyżowie[4]. Na przestrzeni wieków jej właścicielami byli m.in.: Józef Radziwiłł, Skrzyńscy, Wołkowiccy, Konopkowie. Terytorium Łętowni należy do Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie.
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna (od 2012 r.) oraz oferujące miejsca noclegowe gospodarstwa agroturystyczne. W pobliżu, przy ul. Kombatantów w Strzyżowie zlokalizowane są wyciągi narciarskie i ośrodek sportów zimowych OazaSki. W Łętowni, ze wzgórza Białówka warto zobaczyć malowniczy widok na dolinę Wisłoka: od Bramy Frysztackiej aż po ujście Stobnicy i in. Ciekawostki: Przez miejscowość przebiega czerwona trasa rowerowa Łętownia – Strzyżów, znajduje się tu także siedziba leśnictwa oraz położone nieopodal: pole turystyczne. Przy prowadzącej do Łętowni ul. Kombatantów w Strzyżowie funkcjonowało niegdyś otwarte kąpielisko, wybudowane w połowie lat 70-tych XX w.
[5], chętnie odwiedzane przez mieszkańców Strzyżowa, z trasą spacerową i położoną przy niej kapliczką św. Jana Nepomucena, a także wzniesiona na początku lat 60-tych XX w.[6], nieczynna obecnie, skocznia narciarska o betonowej konstrukcji i  punkcie konstrukcyjnym 31 m[7]. Wcześniejsza skocznia w tym miejscu, wybudowana zimą 1936 r., rozbudowana rok później, przystosowana była do wykonywania skoków na odległość ok. 30 m[8].

Przypisy

 1. ^ Por. Strategia rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2025, s. 9, www.strzyzow.pl, data pobrania: 10.11.2016 r.
 2. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 10.11.2016 r.
 3. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 21.
 4. ^ Por. A. Kluska, Z naszej regionalnej historii – wieś Łętownia, [w:] Waga i Miecz, listopad 2000, nr 11, s. 7.
 5. ^ Por. F. Kut, Strzyżowskie Metamorfozy w II połowie XX w., Strzyżów – Tuchów 2007, s. 26.
 6. ^ Tamże, s. 110.
 7. ^ Por: www.skisprungschanzen.com/PL, data pobrania: 18.11.2016 r.
 8. ^ Por. Powiększenie skoczni narciarskiej, [w:] Gazeta Lwowska, nr 16 z 22 stycznia 1937 r., s. 4.