Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Małówka

wydrukuj
Małówka

Na zdjęciu: Widok na Małówkę, fot. Łukasz Grabiec

Małówka – wieś w gminie Niebylec, położona nad potokiem Gwoźnica, prawym dopływem Wisłoka, przy drodze krajowej nr 19 Kuźnica Białostocka – Rzeszów – Barwinek. Sąsiaduje z Niebylcem, Gwoździanką, Baryczką i Blizianką. Zajmuje powierzchnię 186,53 ha i liczy 285 mieszkańców (2011 r.)[1]. Nazwa wsi pochodzi od słowa mały, określającego zapewne wielkość wioski[2]. Najstarszy zapis potwierdzający istnienie osady pochodzi z 1650 r.[3] Jako miejscowość nie posiadająca gruntów dworskich Małówka wchodziła w skład największego na terenie dzisiejszej gminy Niebylec majątku Lutcza. Pod koniec XVIII w. właścicielem osady został Stanisław Łempicki, który w swoich rękach skupił sześć sąsiadujących ze sobą wiosek[4]. Wśród późniejszych właścicieli wymienia się m.in.: hr. Kuczkowską, Floriana Daszykowskiego, Macieja Lasotę i in.[5] Małówka należy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu.
Warto tutaj zobaczyć m.in.: malowniczy krajobraz znad wzgórz nad Małówką oraz zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne z przełomu XIX i XX w. Współcześnie we wsi funkcjonują m.in. podmioty gospodarcze, oferujące usługi handlowe, transportowe, budowlane i in. Małówka jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Niebylca, dlatego też jej mieszkańcy są członkami działających w Niebylcu organizacji pozarządowych, takich jak: Ochotnicza Straż Pożarna i in. Ciekawostki: Małówka jest miejscem urodzenia chorążego Piotra Lubasa
[6]  (1896-1954), który pełnił służbę wojskową w armii austriackiej, a następnie w 17. Pułku Piechoty 6. dywizji Armii Polskiej, uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej, po której wyemigrował do USA, gdzie przez 23 lata pracował dla 57. Placówki Weteranów Armii Polskiej. Na granicy Małówki i Niebylca urodził się także sierżant Władysław Fijałkowski[7] (1897 - 1963) – uczestnik pierwszej i drugiej wojny światowej, ochotnik Polskiej Dywizji na Syberii, jeniec w niewoli rosyjskiej i bolszewickiej, starszy posterunkowy policji państwowej, żołnierz II Korpusu Armii Polskiej, pod dowództwem gen. W. Andersa, walczący w kampanii włoskiej podczas II wojny św., a po wojnie członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA. Obaj pochowani zostali na cmentarzu w Elizabeth w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 10.10.2016 r.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego. Rzeszów 2006, s. 21.
 3. ^ Tamże.
 4. ^ Por. A.Chuchla, Historia regionu niebyleckiego, [w:] Rocznik Niebylecki, Niebylec 2013, s. 57.
 5. ^ Tamże, s. 58.
 6. ^ Por. Biogramy ważnych dla regionu osób, [w:] Rocznik Niebylecki, Niebylec 2013, s. 361 - 362.
 7. ^ Tamże, s. 352 - 353.