Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Babica

wydrukuj
Babica

Na zdjęciu: Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Babicy, fot. Rafał Godek

Babica – wieś w gminie Czudec, położona na lewym brzegu Wisłoka, przy drodze krajowej nr 19 ze stolicy Podkarpacia – Rzeszowa na południe regionu i dalej w kierunku Słowacji oraz przy drogach: wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce i powiatowej nr 1411 Babica – Lubenia – Błażowa. Zajmuje powierzchnię 869,33 ha i liczy 1245 mieszkańców (2011 r.)[1]. Sąsiaduje z: Przedmieściem Czudeckim, Wyżnem oraz Lubenią, Siedliskami, Zarzeczem i Lutoryżem (powiat rzeszowski). Nazwa miejscowości być może wiąże się z kultem słowiańskiego bóstwa – baby bądź pochodzi od nazwy osobowej Baba. K. Rymut uważa, że wywodzi się od nazwy potoku Babica odnotowanego w XIV-wiecznych źródłach[2]. Pierwsze informacje o Babicy pochodzą z lat 1326 i 1373[3]. Jako Babicze wieś wzmiankowana jest w dokumentach z 1390 r.[4]  Antoni Schnejder[5]  za najstarszy ród właścicieli i fundatorów Babicy uznaje Babickich herbu Dołęga. Kolejnymi właścicielami byli m.in.: Czador z Potoka z rodu Gryfitów, Procheńscy, Ulenieccy, Pinińscy, generał Roman Sołtyk, Pawlikowscy oraz Jarochowscy. Przez kilka wieków Babica wchodziła w skład czudeckiej parafii. Pierwsze próby budowy kościoła w tej miejscowości, mimo zakazów komunistycznych władz, podjęto w latach 60. z inicjatywy rodziny ks. prałata Jana Maca, a w latach70.[6]  XX w. z inicjatywy rodziny Domino, w tym księży bliźniaków: Bronisława i Antoniego[7]. Mieszkańcy solidarnie z pierwszym proboszczem płacili nałożone kary, ale zbudowanej w 1971 r. drugiej już kaplicy nie rozebrali. W latach 1983–1987, zachowując pierwotną kaplicę, wybudowano murowaną, dwupoziomową świątynię. Poświęcenia kościoła: dolnego pw. św. Antoniego i górnego pw. Dobrego Pasterza 7 czerwca 1987 r. dokonał ks. bp Ignacy Tokarczuk, a konsekracji 01.09.1996 r. ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Parafia w Babicy liczy 1200 wiernych[8]  i obejmuje obecnie tę miejscowość i część Wyżnego.
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza (erygowana 2 września 1971 r.), Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa – jednostka organizacyjna Gminy Czudec (powstanie pierwszej szkoły w Babicy datuje się na 1848 r., od 2001 r. jako Zespół Szkół, nadanie imienia – 15.10.2003 r.), prowadzony obecnie przez samorząd powiatowy w Strzyżowie Dom Pomocy Społecznej (od 1994 r.), ośrodek zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna (od 1918 r.) i in. W Babicy warto zobaczyć m.in.: zespół dworsko-parkowy z otoczoną stawem figurą Matki Bożej w parku dworskim i  kamienną figurą św. Józefa z Dzieciątkiem przy wjeździe; położone w lesie na północ od wioski miejsce pamięci ustanowione ku czci więźniów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej; kamienny wiadukt z końca XIX w. nad linią kolejową; pomnik ufundowany dla uczczenia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem i in. Ciekawostki: 3 grudnia 1973 r. w kościele w Babicy ówczesny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II i święty Kościoła katolickiego, odprawił nabożeństwo za spokój duszy swojego przyjaciela i spowiednika pochodzącego z Babicy – ks. prałata Jana Maca. O tym wydarzeniu przypomina pamiątkowa tablica, która znajduje się w przedsionku babickiej świątyni.

 

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, [dostęp: 2.09.2016].
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 7.
 3. ^ Por. www.babica.czudec.pl,[dostęp: 2.09.2016].
 4. ^ Por. A. Myszka, dz. cyt., s.7.
 5. ^ Por. www.babica.czudec.pl,[dostęp: 2.09.2016].
 6. ^ Por. www.parafiababica.pl, [dostęp:18.04.2018].
 7. ^ Tamże.
 8. ^ Por. Jubileuszowy Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej 2016/2017, Rzeszów 2017, s. 218.